Senaste nyheter
Hem / Hund / Assistenthunden Simon

Assistenthunden Simon

Assistenthundar-018Assistenthund är ett paraplybegrepp för alla de olika typer av servicehundar som hjälper sina ägare som har ett eller flera olika funktionshinder. Schabradoren Simon är åtta år gammal och ägs av Gunilla Hultgren. Simon är utbildad servicehund och den enda färdigutbildade hunden i Sverige, för personer med diagnoserna Asperger syndrom och ADHD. När Gunilla gjorde sin ADHD – utredning så berättade hon att hon hade en hund och hur de fungerade tillsammans. Hon fick då höra att han redan då fungerade som en servicehund. Det blev hennes startskott till att söka och utbilda Simon till assistenthund. Hon kom då i kontakt med Katja Thorman som är grundare av föreningen Assistanshunden, besöks och rehabhundar.

På Simons gula servicehundstäcke står det på höger sida “United States Service Dog Registry”, “Medical Alert Service, Dog”, “ Working dog do not pet” och på den vänstra sidan finns det motsvarande svenska märkena “Hunden som hjälpmedel”, “ADEu” märket och “Assistenthund/terapihund i arbete, stör ej” som visar att detta är en servicehund.

Den gula färgen på Simons täcke visar att han är färdigutbildad assistenthund.

När jag skaffade min första hund – en labrador så bodde min dotter fortfarande hemma, hon krävde ju vissa saker, som t.ex. mat och omsorg. Vilket gjorde att jag fick struktur och rutiner i min vardag. Det blev ett bra sätt för mig att fungera, säger Gunilla. Men när hon flyttade ut, då var det ju bara jag kvar. Det var då svårigheterna dök upp och blev väldigt märkbara. Vanliga vardagsrutiner som att äta varje dag och att komma ut, som tidigare fungerat, tack vare dottern blev mycket svårare. Jag behöver någon annan som kräver min uppmärksamhet och hjälp. Simon hjälper mig med att bryta aktiviteter, genom att fysiskt markera, med hjälp av t.ex. ett larm som jag spelat in på min smartphone. (Till morgonen har jag t.ex. spelat in en egen signal “ Godmorgon Simon- Nu är det dags att kliva upp”, detta är min och Simons signal för här är starten på en ny dag)

När han markerar, kräver han min uppmärksamhet. Han ser då till att jag inte fastnar framför datorn. Att jag är vaken på dagtid. En hund behöver komma ut minst fyra gånger och jag får sociala kontakter på ett sätt som passar mig. Det är alltid någon som pratar med mig och Simon på bussar, tåg eller på våra vanliga promenader. Automatiskt minskar en hund risken för isolering, men också risken att hamna i ett utanförskap. Jag får ingå i olika sammanhang och delta i en gemenskap på mina villkor.

Eftersom hunden är hungrig, ser han till att jag får mat åtminstone två gånger om dagen, säger Gunilla. Simon är ju hungrig! Jag känner inte när jag är hungrig och jag känner inte heller när jag blir mätt. Tack vare Simon får jag alltid i mig en frukost och alltid i mig en middag. Han talar om att nu börjar det närma sig matdags och då får jag en hint – lika bra att jag också äter.

Gunilla poängterar noga att Simon är en hund. Hon skulle aldrig förmänskliga honom. Hon skulle aldrig t.e.x klä ut honom.

Grundläggande kunskaper och egenskaper som en assistenthund måste ha är bra vardagslydnad, lyhördhet och de ska vara mycket mentalt stabila. De skall kunna plocka upp olika föremål gjorda i t.ex. plast, läder och metall.  De ska klara en stökig och rörig miljö, med mycket ljud. Men också en miljö, där det kan vara mycket trångt. Inga krav på speciella raser finns för att bli assistent hund, alla raser fyller olika funktioner inom olika områden.

I USA har man ingen åldersgräns för att påbörja utbildningen, vilket man har i Sverige där åldersgränsen är tre år. I USA tittar man på hunden i sin helhet. Är den pigg för sin ålder, så utgör åldern inget hinder för att hunden ska bli utbildad. Under utbildningen bär den antingen orange eller rött täcke. När hunden är färdigutbildad byter hunden till gult täcke. Utbildningen kostar från 15000 kronor och uppåt och tar ca ett år.

För att få utbilda sin hund till assistanshund måste det finnas ett behov, ett funktionshinder hos föraren och ett läkarutlåtande. Det måste kunna styrkas att hunden har en avgörande betydelse i ens liv. Det är grunden för att hunden ska få utbildas till assistanshund.

Simon är en kombinationshund vilket innebär att han utbildats till kombinationshund, IRD (International Rehab Dog). Det kan variera väldigt mycket i hur ett uppdrag ser ut. En dag kanske förare och utbildad mullehund besöker en förskola eller annan barngrupp, för att barngruppen ska få lära sig hur en hund fungerar och helt enkelt umgås med en hund, berättar Gunilla. En annan dag kanske man tillbringar inom vården hos någon som varit med om en olycka eller drabbats av sjukdom och som behöver komma igång med livet igen. Eller hos någon person som inte mår psykiskt bra. En del personer behöver motivation och stöd för att komma ut i samhället igen, då följer vi med som ett ekipage. Vi jobbar alltid som en enhet – Simon och jag. Han är aldrig utlånad till någon, poängterar Gunilla.

Förbundet samarbetar bland annat med Trasdockorna, en förening som arbetar med barn och för utsatta barn. Föreningen Assistenthunden, besöks och rehabhundar utbildar inte bara servicehundar utan civila tjänstehundar, mullehundar, besökshundar, terapihundar, trauma och kris/akuthundar. En trauma och akuthund  kan bli inkallad av polis eller brandkår om det inträffat en olycka. Man vet att människor inte går in i chock lika lätt om det finns en hund med, som de kan klappa och söka tröst hos. Hunden avleder och har en lugnande effekt.

Idag kan man använda hunden som läs och skrivhund i skolan. Barnen får t.ex. skriva och läsa för hunden. Det handlar hela tiden om att öka motivationen.

Man får inte sätta två handikapp mot varandra. När det gäller en arbetande hund och en person som är allergisk, får man inte utestänga den ena eller den andra personen, man skall försöka lösa det i samförstånd. Så ser överenskommelsen mellan allergiförbundet och ledar/servicehundar ut. Hundar kommer in mer och mer i skolan och inom sjukvården.

Sen Simon blev assistenshund så är den största förändringen att han får följa med in nästan överallt, jag blir ju mer tillgänglig och självständig. Vi kan vara ute och uträtta ärenden, jag blir inte lika begränsad I vad jag kan göra. Jag får ha med honom i mataffären, men önskvärt är att jag ringer först och avtalar en tid.

När man flyger med assistenthund inom Sverige kan våra hundar få följa med inne i kabinen, trots att de inte är i väskformat. Om jag skulle flyga ner och hälsa på min bror i Österrike, så skulle jag alltså kunna flyga reguljärt med Simon och inte behöva betala något för hans vikt.

Åker jag nattåget kan jag t.ex. få en egen sovkupé, för att jag har en servicehund, men detta måste bokas i förväg via telefon. De allra flesta tycker det är spännande när det kommer en assistanshund och de negativa reaktionerna är få. När jag får ett positivt bemötande svarar jag gärna på frågor om Simon och mig!

Min och Simons relation är extremt nära – mer än nära, säger Gunilla med eftertryck.

När jag låg influensan skulle Katja hjälpa mig att ta Simon på en runda. Det tog honom mindre än en sekund, så hade hon tappat greppet om honom och han satte sig bredvid mig igen. Han skulle aldrig gå ifrån mig. Vi är lika med ett!

Om jag inte hade hund skulle jag bli mer isolerad, mista min dagliga dos av sociala möten, jag skulle inte haft samma kontaktnät. Många pratar med mig bara för att jag har hunden med mig. Han blir och är en viktig länk ut i samhället för mig!

Maria Fabach

maria@vimeddjur.se

Visa att du gillar oss

Om

Kolla in detta också :)

Annons: Djurförsäkring – en tryggare framtid för dig och ditt djur

Annons Det finns många sätt du kan ta hand om och bevaka ditt husdjur på, …

Hoppa till verktygsfältet