Senaste nyheter
Hem / Diabetes hos dvärghamster

Diabetes hos dvärghamster

Jag som skriver denna artikel gör det utifrån mina egna erfarenheter som underlag. Därmed är de slutsatser som redogörs mina egna. Jag har kommit fram till dem genom egna kunskaper och upplevelser, via informationssökning, diskussioner med uppfödare av katter, hundar och hamstrar, diskussioner med ägare till diabetesdrabbade hundar, katter och hamstrar samt samtal med veterinärer och med diabetesläkare.

Dessa samtal och diskussioner har handlat om hur däggdjur (i detta fall katt, hund, dvärghamstrar samt människor) har reagerat på för högt blodsocker och kostens betydelse när man har försökt minska det höga blodsockret hos dem. Deras observationer på hur de aktuella djuren har betett sig, har jag vägt samman med mina egna observationer.

 

Det finns ingen forskning som rör diabetes hos Campbells eller dvärghamstrar generellt.

Dock vore det önskvärt!

 

De texter som jag hittills har stött på, stämmer inte in med mina egna erfarenheter. Det finns många anledningar till att fortsätta dokumentera vad som händer inom Campbellsstammen i Sverige.

 

 

Hur märker man om hamstern har diabetes?

 

* Första tecknet är att hamstern dricker mycket, mer än en till två matskedar per dygn.
Aptiten är i övrigt normal – kanske snarare att de äter lite mer än andra hamstrar.

* Nästa tecken är att den kissar mycket. Sandbadet är nästan ”plaskblött” efter ca 24 timmar.

* En del hamstrar får ett förändrat beteende – de är inte lika ”trevliga” längre. 

* När hamstern kommer till slutet av sitt liv, så tynar den bort. Den går och dricker, eventuellt äter den lite. Annars så ligger den bara i sitt bo (eller någon annan favoritplats) utan att röra på sig eller mycket lite och när den gör det, så ser den ”sjuk” ut. Då brukar den dö inom 24 timmar, men oftast tolv timmar.

 

 

Olika typer av utveckling av diabetes hos dvärghamster.

 

Först, så verkar det finnas en aggressiv form. I det fallet dricker ungarna mycket, redan från det att de är små, i detta fall fyra veckors ålder. Dessa ungar brukar dö någon gång mellan två och sex månaders ålder.

 

Den andra formen är antagligen den som är mest vanlig och troligen även anledningen till att vi har ett så utbrett problem med diabetes hos Campbells.

 

Dessa hamstrar visar inga tecken på diabetes alls. Möjligen kan man ana att de dricker något mer än andra hamstrar, men det är mycket små skillnader. Sandbandet/toaletten är mer fuktig än hos andra hamstrar, men inte så mycket. När hamstern blir äldre, runt fem till sex månader, brukar man behöva byta sandbad/toalettsand varje dag, för att det är så fuktigt att hamstern inte kan rulla sig i torr sand.

Någon/några veckor senare, kan man nu se att det går åt mer vatten till den buren som hamstern bor i, men det är fortfarande relativt liten ökning. Om man inte har som vana att varje dygn iaktta vattennivån i vattenflaskorna, märker man inte skillnaden. Efter ytterligare någon/några veckor börjar sandbadet bli ”plaskblött”, men hamstern ser fortfarande inte sjuk ut. När dessa hamstrar börjar visa symtom på att de kan ha diabetes, alltså en tydlig ökning av vattenkonsumtion och en kraftig ökning av urinmängden, brukar de vara ca åtta till nio månader gamla. Det är i den åldern som man anser att sjukdomen bryter ut, enligt flera texter. Ungefär samtidigt brukar man märka en doftförändring från buren. En del tycker att det luktar sjukdom, andra att det luktar ammoniak (kiss) fast det är nystädat. De flesta håller dock med om att har man en gång känt lukten, så kan man direkt säga att här finns en sjuk hamster vid nästa tillfälle man känner lukten.

Det jag har märkt är att även dessa hamstrar faktiskt testar positivt för diabetes medan de är unga, inte så tidigt som fyra till fem veckors ålder som de med den aggressiva formen gör, men de brukar testa positivt mellan sex och tolv veckors ålder.

 

 

Hur testar man sin hamster för diabetes?

 

Man kan testa sin hamster för diabetes genom att sätta den i en tom och helt ren petbox (eller annan plastlåda), där får hamstern sitta tills den kissar. När det finns en droppe kiss, tar man en teststicka för glukos i urinen (t.ex. Clinistix säljs för 50 kr för 50 st. på apoteket). Om hamstern är sjuk i diabetes, ändras färgen på teststickan mycket snabbt.

 

 

Vad händer i kroppen, när man får diabetes?

 

* Då hamstern dricker mycket, får den med tiden svårt att få i sig tillräckligt med näring, eftersom magsäcken ofta är fylld med vatten.

* När den kissar mycket, är detta för att njurarna börjar bli påverkade. Njurarna får svårt att göra sitt jobb, som är att rena blodet från restprodukter som kissas ut. När blodet inte renas som det ska, så får hamster en urinförgiftning i kroppen. 

* Sista steget är att den får njursvikt. Symtomen är nästan detsamma som för människor och kan yttra sig på många olika sätt, men de vanligaste är: trötthet, aptitlöshet, försämrad muskelkraft och klåda. Dessutom kan njursvikten leda till vätskeöverskott och saltrubbningar (framförallt kaliumöverskott). Vätskeöverskottet kan ge svullnad, andningsproblem och högt blodtryck. Nu kommer hamstern att dö inom närmsta dygnet.

 

Pga. att hamstern är ett bytesdjur i naturen så är det först när de är svårt sjuka som de visar tecken på sjukdom. Därmed kan man som ägare tycka att det kom plötsligt.

 

Det är på grund av det lidande som sjukdomen ger hamstern och att det sätt jag sett sjukdomen utvecklas på, som jag tyvärr har valt att avliva alla hamstrar så fort de har ett positivt urintest. Jag anser inte att mitt behov att göra fler iakttagelser uppväger det lidande som denna sjukdom faktiskt orsakar hamstern.

 

 

Går det att se på hamsters kropp att den har diabetes?

 

* En del hamstrar kan få tecken på avmagring, då de kan ha svårigheter att få i sig tillräckligt med näring. Det gör att en del kan se ut som ett päron – smala vid framkroppen och uppsvällda i bakkroppen. Andra får en tydlig midja, men annars ingen avmagring.

* Jag har även gjort iakttagelsen att kullar där diabetes förekommer, verkar utvecklas fortare. Ungarna är mycket väl typade och storväxta redan vid fyra till fem veckor ålder.

 

 

Resultat av olika parningar jag har gjort, där jag har vetskap om diabetes i kullen.

 

Frisk i detta fall, är när jag inte fått någon information från köparna att hamstern är sjuk eller har dött. Även de hamstrar som hade negativa urintester vid fyra och en halv veckas ålder samt vid sex till sju veckors ålder. Sedan december har jag testat alla kullar som är/ har varit kvar vid dessa åldrar.

 

Geishas Gulf of Thailand och Geishas Luzon Strait

Vid första kullen var honan tre månader och hanen två månader vid parning. I den kullen verkar utfallet ha varit fem friska och en diabetessjuk hamster (denna kull är nu ett år gammal). Den som fick diabetes var Roslagens Grenada och den upptäcktes när hon var åtta månader och efter det att hon hade fått sin kull.

 

Vid andra kullen (som togs av misstag då jag trodde att honan pga. ålder hade blivit steril), var honan ett år och hanen elva månader vid parning. Utfallet var tre stycken sjuka och en stycken frisk. Ungarna testades positivt när de var fyra och en halv vecka gamla.

 

Roslagens Grenada och Tristar’s Batman

 

Honan var ca fem och en halv månad vid parning och hanen var ca sex och en halv månad. Utfall två stycken ungar, bägge fick diabetes. Ena ungen testade positivt när den var åtta veckor och den andra ungen dog när hon var fem månader efter ett snabbt sjukdomsförlopp. Köparen tog kontakt när hamstern borttynade (visade tecken på sjukdom) och hamstern dog inom några timmar. Den hade redan sedan den var liten druckit mycket vatten.

 

Geishas Niagara Falls och Tristar’s Batman

 

Honan var fyra månader och hanen var tre månader vid parning. I den kullen verkar utfallet ha varit fem friska och en diabetessjuk hamster. Den som fick diabetes hette Roslagens Eros och sjukdomen upptäcktes vid fem månaders ålder. Roslagens Nyx är frisk och har vid test parning (med diabetes sjuk hane) fått en kull med två dödfödda ungar. Kullsystern Gaia är frisk och har lämnat friska avkommor som nu har en test parnings kull.

 

Lyonia ”Andrea” och Geishas Luzon Strait

 

Honan var ca sex månader och hanen åtta månader vid parning. Utfallet var fyra stycken sjuka vid fyra och en halv veckas ålder och två stycken friska.

 

Lyonia ”Andrea” och Tosca’s Garfield

 

Honan var ca sju och en halv månad och hanen var ca fyra och en halv månad vid parning. Utfallet var tre stycken sjuka och tre stycken friska vid fem veckors ålder. Roslagens Brita är frisk och sparad till test parning.

 

Peppermint´s Ubikinoni och Geishas Gallatin

 

Honan var åtta månader och hanen var knappt fem månader vid parning. Utfallet var sex stycken sjuka och två stycken friska vid fem veckors ålder. Ungarna testades vid fem veckors ålder. Roslagens Jonna är frisk och har nu en test parnings kull

 

Peppermint´s Ubikinoni och Roslagens Fänkål

 

Honan var nästan tio månader och hanen tre och en halv månad vid parning. Utfallet var fyra stycken sjuka, två stycken friska och två stycken ”friska” men aggressiva. De testades vid fem veckors ålder. Roslagens Rurik och Roslagens Margit ska användas vid test parning.

 

Roslagens Gullviva och Roslagens Ask

 

En test parning som gjordes med syftet att se om båda hamstrarna bar på genen för diabetes.

Honan var ca fyra och en halv månad och hanen var nästan sex månader vid parning. Utfallet blev en stycken frisk och fyra stycken sjuka. Roslagens Tussilago är sparad för test parning.

 

 

 

 

Gjorda testparningar

 

Där jag ännu inte har testat ungarna då de ännu är för unga för test.

 

Roslagens Athena och Roslagens Posiedon

 

Båda hamstrarna har testats negativt på urintest. De var fyra månader när de parades.

En syskon parning för att se om Roslagens Gaia bär på genen för diabetes. En unge föddes och Athena blev omparad innan jag tog ut hanen.

 

Roslagens Jonna och Roslagens Fänkål

 

Honan var nästan tre månader vid parningen och hanen ca fyra och en halv månad. En test parning för att se om en ”frisk” unge i en kull med diabetes är bärare av genen för diabetes. Samt för att se om det är större chans till en ”frisk kull”, om honan är ung. Jonna fick sex stycken ungar.

 

 

Planerade test parningar

 

Roslagens Margit och Roslagens Tussilago samt Roslagens Brita och Roslagens Rurik.

 

Båda dessa parningar görs för att undersöka om de ungar som är ”friska” i en kull med diabetes sjuka syskon, bär på genen för diabetes. Om båda dessa kullar får ungar med diabetes, kommer i alla fall jag personligen rekommendera avelsstopp för ”friska” ungar i en diabeteskull.

 

 

Mat och övervikt – påverkar det förekomsten av diabetes?

 

Jag har hittills inte sett några tecken på att övervikt eller fetma hos hamstrarna skulle utlösa diabetes. Men jag tycker att det verkar som om ungar som får diabetes, har en tillväxt och kroppslig utveckling som får mig att tänka på broileruppfödda kycklingar eller som om de skulle få mer tillväxthormoner. De ser färdigväxta ut redan när de är fem veckor gamla.

 

Det jag och andra uppfödare har upptäckt, är att djuren får lägre halter av ketoner i urinen alternativt att ketonerna försvinner helt, när det får en fröblandning som innehåller en minst 50 % parakitblandning (fågelfrö). Dessutom har jag sett att diabetessjuka djur får lindrigare utslag på teststickan om de får den typen av fröblandning. Ketoner bildas när ett djur förbränner mer kolhydrater än det får i sig.

Det verkar som ”ren” hamsterblandning eller dvärghamsterblandning innehåller för mycket stärkelse (snabba kolhydrater) i form av olika typer av majsflingor och majskroketter. Mina parningar som har gett diabetes i kullarna, gör att en varningsklocka har startat hos mig.

 

Har åldern hos djuren någon betydelse vid parning?

Är det så att det är en riskfaktor att para ”för gamla” djur? För att göra en jämförelse med människor, kvinnor som är över 40 år när de får barn, anses i många landsting som en riskgraviditet. T.ex. vet man att risken för att barnen ska få Downs Syndrom ökar om mamman är över 40 år.

 

Om det finns en riskfaktor vid äldre hamstrar, när räknas de som ”äldre”? Är det vid sex, sju eller åtta månader?

 

 

För att sammanfatta mina slutsatser:

 

* Det finns en genetisk betingad diabetes hos Campbells. Detta baserat på att jag har haft ungar på fyra och en halv vecka som har testat positivt för diabetes med urinstickor.

* Hur den ärvs vet vi ännu inte till 100%. Testparningar tyder på att den är polygent recessivt. Anledningen till det är att, fast båda föräldrarna har negativa teststickor har man ändå fått någon/några ungar i kullen har haft diabetes vid fyra och en halv veckas ålder.

* Jag har haft minst en hamster som har haft dräktighetsdiabetes. Alltså när hon inte var dräktig testade hon negativt och som dräktig testade hon positivt.

* Jag har haft en hamster som har vid första testningen testat negativt och nästa tre månader senare testat positivt.

* Om man har en Campbellskull, där ungarna är välväxta/storväxta och när den kullen och mamman börjar förbruka ca halv flaska vatten (150 ml) på ca 48 timmar, när ungarna är fyra till fem veckor gamla – så har minst en av ungarna diabetes.

 

 

Åtgärder i min egna uppfödning är dessa:

 

* Alla mina ungar testas vid fyra och en halv till fem veckors ålder. Även Rysk vintervit dvärghamster.
* Endast de ungar som har ett negativt urin test säljs. De sjuka avlivas (hittills har jag endast upptäckt sjuka Campbells).

* Alla mina Campbells testas innan jag sätter ihop hona med hane.

* Samtliga hamstrar här hemma testas var tredje månad, även döttrarnas goshamstrar och vintervita.
* Vid diskussioner med andra uppfödare samt andra som kan smådjursgenetik, har jag tyvärr kommit fram till att det finns ett behov av att ”rensa” avelsstammen på diabetesbärande djur. Detta innebär att ett hamsterpar som får en kull där någon/några ungar utvecklar diabetes vid låg ålder (ca fem veckor), kommer att avlivas, både honan och hanen. Jag kommer endast att spara enstaka djur för test parningar.

 

Jag har gjort några bilder för att underlätta, rent visuellt, hur jag tror att de har ärvt ”diabetesgenen” och därmed fått sin diabetes. Bilderna tar endast upp parningar som är gjorda där diabetes har förekommit eller planerade test parningar, där jag misstänker att diabetes kan dyka upp.

 

 

Önskemål från min sida

 

* Att vi hjälps åt att kartlägga förekomsten av diabetes. Att alla uppfödare av dvärghamstrar testar sina ungar innan de säljs samt testar hona och hane innan ihopsättning.

* Att lyckas hitta ”någon” som vill forska om detta. Det skulle vara bra om vi faktiskt kunde veta hur genen ärvts och vad som utlöser sjukdomen hos dem som bär på genen.

* Helst av allt skulle jag vilja kunna testa om ett djur är helt friskt och därmed inte heller är bärare av diabetes.

 

Helena Gunvik
Roslagens Dvärhamsteruppfödning

Visa att du gillar oss
Hoppa till verktygsfältet