Senaste nyheter
Hem / Hund / Diabetes hos hundar

Diabetes hos hundar

Diabetes är en av de vanligaste endokrina sjukdomarna hos hund. Den drabbar framförallt medelålders och äldre hundar. Sjukdomen går oftast inte över utan hunden måste behandlas resten av sitt liv. Det kräver ett stort engagemang från hundägaren och ett gott samarbete tillsammans med veterinären.

west highland white terrier

Vimeddjur fick en pratstund med veterinär Raad Askar på Doctrivet smådjursklinik i Huddinge i Stockholm för att få svar på frågor kring diabetes hos hund.

Vad beror diabetes hos hundar på?

Diabetes Mellitus (DM) har en komplex bakgrund och beror på en absolut eller relativ avsaknad av insulin.

Hur och varför uppkommer det? Hur yttrar sig symtomen?

Det finns olika riskfaktorer för diabetes hos hund. Vissa hundraser är extra utsatta, men även faktorer som ålder, övervikt, kön, om hunden är kastrerad eller inte, läkemedel, utfodring samt andra sjukdomar spelar in.

 

DM karaktäriseras av en kronisk hyperglykemi. Det betyder att sockerhalterna i blodet är mycket höga mer än 11 mmol/l.  Diabetes orsakas av en nedsatt förmåga att producera insulin (absolut insulinbrist) eller en nedsatt förmåga att utnyttja det insulin som fortfarande produceras (relativ insulinbrist)

 

De vanligaste kliniska symtomen vid DM är polyuri (ökad urinmängd), polydipsi (dricker mer än normalt), polyfagi (i början ökad aptit som senare övergår till anorexi) och avmagring. Symtomen ses då plasmakoncentrationen av glukos överskrider

tröskelvärdet i njurarna (10-12 mmol/l), vilket ses som glukosuri.

Förutom det är urinvägsinflammation och leverförfettning vanligt hos hund med diabetes.

 

Kan man märka om en hund har diabetes? Hur?

Man kan märka om en hund har diabetes genom att se minst tre av dessa symptom;

1-polyuri (ökad urinmängd)

2-polydipsi (dricker mer än normalt)

3-avmagring/viktförlust

4-polyfagi (i början ökad aptit som senare övergår till anorexi).

 

Övriga symptom där djurägare måste kontakta veterinär är vid:

1 Gråstarr

2 Ögoninflammation

3 Hunden luktar aceton

4 Vid urinvägsinflammation

Diagnosen skall bekräftas med blodprov för blodsockervärde >11mmol/l och socker i urinen.

 

Går diabetes hos hund att behandla?

En lyckad behandling förutsätter ett väl fungerande samarbete mellan djurägare och behandlande veterinär.

Det är många faktorer som skall övervägas innan man bestämmer sig att behandla eller inte.

Förutom hundens hälsostatus och målet att ge hunden ett fullgott liv spelar ägarens engagemang och kapacitet en stor roll.  Att vårda hunden är både tidsmässigt och ekonomiskt krävande.

Behandlingen är en kombination som anpassas från fall till fall:

1. insulin behandling

2. special kost

3. motion

4. täta blodprover och veterinärkontakt

5. kastration.

 

Drabbas tikar eller hanar oftare?

Ungefär 2/3 av de drabbade hundarna är tikar och sjukdomen förekommer oftare inom vissa hundraser, till exempel samojedhund, svensk lapphund, border collie, jämthund, west highland white terrier och cairnterrier.

 

Kan det finnas en hormonell orsak?

Några av de vanligaste hormonella orsakerna är:

Höga halter av tillväxthormon, framförallt hos okastrerade tikar

Biverkan av hormonbehandling (p-sprutor, höga halter av kortison)

Följdsjukdom av annan hormonsjukdom.

Hur ser prognosen ut?

De flesta hundar som drabbas av diabetes kommer att få leva med den i resten av sitt liv.

Maria Fabach

vimeddjur@gmail.com

* Texten är skriven och faktagranskad av veterinär Raad Askar.

 

 

Visa att du gillar oss

Om Maria

Kolla in detta också :)

Annons: Djurförsäkring – en tryggare framtid för dig och ditt djur

Annons Det finns många sätt du kan ta hand om och bevaka ditt husdjur på, …

Lämna ett svar

Hoppa till verktygsfältet