Senaste nyheter
Hem / Övrigt / Djurens Jurister

Djurens Jurister

Djurens Jurister är ett nätverk som verkar på djurens sida i rättsliga sammanhang. De bildades 2006 av ett antal djurintresserade personer med juridisk bakgrund. En av dem är Patrik Ernby. Patrik är i grund och botten domare, men arbetar just nu vid en statlig myndighet.

Till Djurens Jurister kan man vända sig om man märker att ett djur far illa, men man kan också vända sig dit som djurägare om man upplever att man blivit orättvist behandlad i ett mål eller ärende. T.ex. en djurägare som belagts med djurförbud kan få hjälp med att överklaga beslutet.

Ett exempel är att vi får in fall av t.ex. kattsamlare, men anmälningar av försummelse på gårdar är också vanligt, berättar Patrik. Vi svarar på frågor om bl.a. ägarsituationen vid separationer. I vissa fall har Länsstyrelsen gått på en enskild person hårt där det inte funnits tillräckligt belägg. Då har Djurens Jurister hjälpt den enskilda personen. Andra gånger driver vi mål mot den enskilde personen och försvarar djuren som misskötts.

Idag är Djurens jurister ett nätverk. Jag ser en fördel med att göra om Djurens Jurister till en organiserad juridisk person. Alla i nätverket håller inte med mig, så det får stå för mig, säger Patrik och skrattar.

Patrik Enby

Det jag sysslar med mest i nätverket är rådgivning till de andra juristerna. Jag kopplas in när ett fall ska upp i domstol. Jag har ju suttit med i muntliga förhandlingar, så jag vet hur det ser ut i en förhandlingssal. Jag vet hur en talan ska läggas upp.

Jag citerar rättsfallet RÅ 1991§ ref. 58 där djuret blev sålt på tveksam grund. Ärendet gick då upp till Regeringsrätten. Eftersom djuret redan var sålt kunde ägaren inte få tillbaka det, men för ägaren blev det en principsak, djuret var så viktigt för denne. Jag tycker det är bra att sådana typer av fall kan prövas så högt. Saken var ju om man överhuvudtaget hade rätt att få en sådan sak prövad trots att djuret var sålt och det sade Regeringsrätten, som i dag heter Högsta förvaltningsdomstolen, ja till.

Vi har kontakt med myndigheterna.  Anette Cedergren som också arbetar inom Djurens Jurister har varit ute och föreläst om djurskyddslagen. Anette vill uppmärksamma djuren som brottsoffer. Hon driver AC Cedergrens Juridiskabyrå i Malmö, där hon huvudsakligen sysslar med mål rörande djur.  Även om det finns lagar och förordningar, finns det mycket man inte känner till när det gäller djur.  Anette har noga studerat djurskyddslagarna med betoning av det faktum har funnit att djur i vår rättsordning kategoriseras i olika delar som antingen levande varelser eller saker. Hade de i stället tillhört kollektivet brottsoffer skulle de i exempelvis brottmål bli betraktade på ett mer enhetligt vis. Att flytta någon från rättsordningens saksida till dess personsida behöver inte nödvändigtvis betyda att den ”nya” personligheten ska äga alla de rättigheter, eller för den delen skyldigheter, som tillkommer de människor som träffas av samma rättsordning. Hos en del djurskyddsinspektörer finns också en tendens att avgöra ärenden utifrån sina subjektiva bedömningar i stället för evidensbaserat. Det har på så sätt hänt att friska djur har omhändertagits, sålts eller rent av avlivas. Kunskap i kombination med en god dialog mellan myndigheter och djurägare är nyckeln, fortsätter Patrik.

I många fall är det djurägarna som kontaktar oss eller så kan det vara någon granne som sett någon slå eller vanvårda sina djur och då kontaktar de oss.

I de fall där det finns en kattsamlare, är det ofta grannen som ser eller märker att här är det något som inte står rätt till. Ett fall där Länsstyrelsen tagit rubb och stubb – var en gård med hästar. Länsstyrelsen menade då på att hon inte utfodrat dem. Hon menade att någon granne anmält henne. Och hon inte fått någon chans att försvara sig. Hon tog då kontakt med Djurens Jurister. Via vår hemsida får vi in mail, sedan får vi se vem av oss som bor närmast och kan ta oss an fallet.

Maria Fabach

maria@vimeddjur.se

 

 

Join the Forum discussion on this post

Visa att du gillar oss

Om

Kolla in detta också :)

Kursserie om marsvin

Mia Winge – grundare av Marsvinshjälpen bjuder här på första avsnittet i hennes nätbaserade kursserie. …

Lämna ett svar

Hoppa till verktygsfältet