Senaste nyheter
Hem / Hund / Emma knep 2012 års titel som livräddare

Emma knep 2012 års titel som livräddare

Landseerhunden Emma knep 2012 års titel som livräddare i SM i Skällinge, utanför Varberg. Hon är den första Landseers som vunnit SM, tidigare har det bara varit Newfoundlandshundar som vunnit. Detta är en hundsport som egentligen tillämpas mest inom Newfoundlandshundar. Endast Newfoundland och Landseer får ta cert och bli champion inom denna sport och bara Newfoundlandsklubben får anordna tävlingar. Hundar av rasen Leonberger dyker också upp ibland och är med och tävlar men får inte ta certifikat.

SM-vinnare-2012

Emma ägs av Lotuslyans kennel och matte och husse till henne är Bodil och Sune Arvidsson. De började med livräddning för ca: tio år sedan. Vi kände en som hade två stycken Landseer, berättar Bodil. Hon tränade med Newfoundland gruppen inte så långt ifrån oss. Vi började tävla i livräddning med våra två första Landseer hundar och det var i öppen klass.

Emma köpte vi lite senare som omplaceringshund, fortsätter Bodil. Hon var då ett år och dåvarande ägare tyckte att hon var svårhanterlig. Hon tog mat från tallrikarna på bordet, kissade och bajsade inne, lyssnade inte på inkallning så vi fick sätta staket runt vår tomt. Landseer är en hundras som i regel älskar alla och de tycker om att arbeta.

Att nå dit Emma har nått är en ganska lång och omfattande väg, när hon hade tagit tre godkända prov i lydnad klass 1 och fick sin titel LP1 var vi mycket lyckliga.  Bodil berättar här hur momenten i S&R och klasserna ser ut:

SM-deltagarna-2012

Livräddningen består av tre klasser. Först måste man ta ett sim och livräddningsprov S&R. Hunden ska då simma 50 meter och hämta sin förare som ligger i vattnet femton meter ut. Hunden ska hämta upp ett föremål från vattnet och ta det upp på land. Hunden får inte släppa föremålet i vattnet utan måste upp på land. Nästa moment är att hämta föraren ute i vattnet och hunden ska då bogsera föraren in till land. I detta prov får man hjälpa hunden genom att en person står på land och håller hunden och sedan ropa föraren som ligger i vattnet på hunden. Detta prov är för att man ska veta att hunden kan simma.

När de klarat av det momentet får hunden börja i startklass. I startklass och öppen klass är max poängen 200, men man blir uppflyttad till nästa klass om man får 160 eller mer.

Startklass:

Man kastar apportbock i vattnet och hunden ska hämta det och komma upp med den till föraren. Nästa moment är att man ställer hunden så att den inte ser vattnet, så slänger man ut ett föremål 20 meter i vattnet, sedan vänder man hunden och den ska sedan söka upp detta föremål som ligger ute i vattnet och komma in och ge föraren.

SM 2012

Moment två är att det ligger enfigurant 15 meter ut i vattnet. Man skickar ut hunden till figuranten som tar tag i hunden som drar figuranten in till stranden.

Moment tre är att det sitter två personer i en roddbåt. En roddare och en figurant. Den ena figuranten håller i ett rep. Man skickar ut hunden till båten. Hunden ska ta tag i repet och dra in båten till land.

Moment fyra ska hunden simma med föraren tio meter ut i vattnet. Sedan ska föraren vända mot land och hunden ska bogsera föraren in mot land.

Öppen klass:

Första momentet i öppen klass börjar med platsliggande. Hundarna ska då ligga med fem meter emellan varandra.  Förarna går ner till vattenbrynet ca fem – sex meter bort. Hundarna ska ligga i två minuter. När förarna sedan går tillbaka till hundarna, så säger förarna att hundarna ska sitta upp. Det fungerar som vanlig platsliggande i lydnad.

Moment två slänger föraren ut ett föremål ut i vattnet hunden ska nu komma upp och sätta sig i utgångsläget (fot) och då ka föraren ta föremålet. Till skillnad från start klassen då hunden kan lämna föremålet framför föraren.

Moment tre är bogsering av båt. Nu får hunden repet på land och ska simma ut med repet till båten, som ligger 20 meter ut från land. Där ska figuranten ta tag i repet och sen ska hunden vända sig in mot land och simmandes dra in båten.

Livräddning

 

Moment fyra är vattenapportering. Föraren lägger då ett föremål ute i vattnet. Det får inte vara djupare än 40 centimeter. Sedan går föraren in och skickar ut hunden, för att hämta föremålet och ge det till föraren.

Moment fem är livbojföring. Det ligger en figurant ute i vattnet 25 meter ut. Livbojen är fastsatt i ett rep. Hunden får repet och ska då dra ut livbojen och simma runt figuranten, som då tar tag i livbojen. Hunden drar in figuranten till land.

Sista momentet i öppen klass är att simma med föraren. För att det ska vara rättvist och för att föraren inte i förväg ska veta, så lottar man om de ska simma till höger eller vänster. Föraren får veta vilket håll innan momentet börjar. Hunden ska simma tio meter rakt ut, sen ska den simma fem meter antingen åt vänster eller höger, sedan ytterligare tio meter ut. Sedan ska de vända och då tar föraren tag i hunden och hunden ska då dra föraren in till land.

Livräddning

 

Elitklass

Moment ett är platsliggning i tre minuter med fem meter emellan hundarna. Efter en minut är det en figurant som går antingen bakom hundarna eller framför hundarna. När det har gått en minut till så går figuranten tillbaka antingen framför eller bakom.

Moment två är apportering från bryggan.  Föraren kastar en apportbock eller ett annat föremål från bryggan tio meter ut från bryggan. Hunden får inte hoppa i förrän den fått klartecken.  Hunden hoppar i på förarens tecken, föraren går sedan tillbaka på land och hunden ska komma upp och sätta sig i utgångsläge(fot) med det hämtade föremålet.

hämtar-apportbock-från-brygga (1)

Moment tre är hopp från båt. Hunden, föraren, figuranten och roddaren åker ut 25 meter. Figuranten trillar av båten och föraren säger åt hunden att den ska hoppa ner och då ska hunden simma ut till figuranten, som ska ta tag i hunden. Hunden får där välja om den vill simma till båten eller om den vill simma till land. Viktigt är att om hunden väljer att simma till båten, måste föraren ta tag i figuranten för att det ska räknas som livräddning, men simmar hunden in till land, så ska hunden dra figuranten upp på land. För att få cert i elitklass krävs 200 poäng, max poängen är 250.

Moment fyra är riktad apportering. Man slänger två saker 15 meter ut i vattnet med 15 meters avstånd emellan. Hunden ska då hämta båda sakerna. Hunden får då anvisat om den ska hämta höger eller vänster sak först. Första saken hunden kommer in med får man ta nere vid vattenbrynet. Föraren får inte gå ut i vattnet. Sedan skickas hunden ut igen för att hämta nästa föremål. Det föremålet ska hunden komma upp och överlämna när den sätter sig i utgångsläge (fot).

Moment fem är undervattensapportering. Hunden ska hämta ett föremål som ligger 40 cm under ytan. En funktionär placerar föremålet. Hunden ska gå ut och ta det och komma in och sätt sig i utgångsläge (fot)

Moment sex är riktat livbojföring.  Två figuranter ligger ute i vattnet 20 meter ut och 15 meter ifrån varandra. Hunden skickas ut med livbojen med repet och kommenderar om hunden ska ta höger eller vänster. Hunden hämtar den första figuranten och när hunden är så nära så den börjar resa sig, så får föraren gå ut och hjälpa figuranten in till land. Samtidigt skickar föraren hunden till nästa figurant, som ligger kvar ute i vattnet. När båda är i land är momentet slut.

Sista momentet är simma med förare och bogsering av båt. En roddare och figurant sitter ute i en båt 25 meter ut. Hund och förare ska simma sida vid sida. När de kommer ut till båten ska hunden ta tag i repet och föraren tar tag i hunden, som dra både föraren och båten in till land.

Tyvärr får hundar inte lov att vara på allmänna badstränder. Det finns ju speciella anvisade hundbad, men så fort vi är ett träningslag så måste vi ha tillstånd för att vara där. Vilket ställer till en del problem för oss, eftersom vi måste vara flera som hjälper varandra för att kunna utföra de olika momenten. Hunden måste vara tio månader innan de får göra S & R  prov. I regel kan alla hundar simma. Däremot att träna in alla klasser tar lite tid och alla hundar är inte intresserade. Även om de kan momenten, så vill de inte när det väl är dags för tävling.

Det finns hundar som inte kan simma.  Det var vid ett träningstillfälle, där en hund, bara trampade och plaskade, så han sjönk. Vi fick sätta på honom flytväst och stå och hålla hunden på varje sida så han kunde jobba med både bak och framben. Det handlar om att hunden ska känna sig trygg och inte få panik.

Vid tävlingar ska de som är figuranter vara utbildade. Det finns en tävlingsledare som leder hela tävlingen och föraren får inte göra något innan den har fått klartecken från denna.  Gör den det så blir det tjuvstart och får då avdrag på poäng.

Trots att det finns en del uppfödare inom rasen Landseer, så föds inte särskilt många hundar i Sverige. Själva har vi haft en kull på Emma, men nu är hon för gammal, avslutar Bodil.

Hur många landseer som föddes mellan år 2005 – 2012

2005 föddes 56 stycken 2009 föddes 82 stycken
2006 föddes 98 stycken 2010 föddes 29 stycken
2007 föddes 65 stycken 2011 föddes 65 stycken
2008 föddes 108 stycken 2012 föddes 46 stycken

 

Visa att du gillar oss

Om

Kolla in detta också :)

Bilsemester i Sverige - här kommer lite tips

Bilsemestra med hunden – här kommer lite tips

Först och främst kan det bli väldigt varmt i en bil och grundregeln är att aldrig lämna sin hund i bilen. Inte ens för att springa in i affären. I en bil som står stilla stiger värmen väldigt fort och alla är inte medvetna om hur fort det går, därför kan man inte påminna ofta nog om detta. Hundar svettas inte på samma sätt som vi människor.

Hoppa till verktygsfältet