Senaste nyheter
Hem / Gnagare / Guldhamsterns teckningar

Guldhamsterns teckningar

Hamstern finns i många olika färgvarianter och teckningar. Här presenteras teckningar.

Bandad (Baba)
 • Teckningen skall ge intrycket av ett färgat djur med ett vitt band runt kroppen.
 • Bandet skall vara centralt placerat och får inte vara skevt eller brutet. Det skall ha klart avgränsade och parallella kanter.
 • Bredden skall vara ungefär 1/3 av djurets längd.
 • Magen skall vara vit.
 • Skall tillhöra standardfärg oberoende av grundfärg. Teckningen är det viktigaste.Att para en bandad med en bandad hela tiden, tillför inte teckningens utseende något positivt på längre sikt. Man får till sist djur som nästan inte har någon grundfärg kvar. Detta pga att det vita bandet breder ut sig för mycket.
Dominant spot (Dsds)
 • Teckningen skall ge intrycket av ett färgat djur med vita fläckar.
 • Fläckarna skall vara väl avgränsade och jämnt fördelade över hela kroppen utom på magen som skall vara vit.
 • Bröstband saknas.
 • Stjärna eller bläs i ansiktet är önskvärt.
 • Skall tillhöra standardfärg oberoende av grundfärg. Teckningen är det viktigaste
Bandad dominant spot (BabaDsds/BaBaDsds)
 • Pälsens färg skall vara vit och bestå av jämnt fördelade, små fläckar i någon övrig färg på huvud och bakdel. Fläckarna skall vara klart avgränsade från varandra och jämnstora.
 • Färgen skall överrensstämma med standarden för den helt färgade varianten.
 • Mittdelen (mitten) av kroppen (1/3) ska vara helt vit utan fägade fläckar eller hårstrån.
 • Magen skall vara vit.
 • Skall tillhöra standardfärg oberoende av grundfärg. Teckningen är det viktigaste.
Vitmagad (Whwh)
 • Färgen skall följa den fullt tecknade varianten och denna variant finns bara hos vilttecknade djur och de svarta varianterna.
 • Magen skall vara helt vit med raka jämna kanter där grundfärgen börjar.
 • Halvmånarna skall vara vita hos vilttecknade djur, men ska saknas hos de svarta varianterna. En bred öppning i bröstbandet kan förekomma, men är inte önskvärt.
 • Vita strån i pälsen förekommer och ger en blekande effekt på grundfärgen.
 • Ögonen kan ha en rubinaktig glans.
 • Skall tillhöra standardfärg oberoende av grundfärg. Teckningen är det viktigaste.
 • I homozygot form (WhWh, ögonlös vit) är hamstern ett helt vitt djur, saknar ögon helt eller har rudimitära ögon. Denna variant är ej tillåten för utställning.

Teckningen finns endast på färger som INTE är cremebaserade. 

Roan (Whwh)
 • Hamstern ska ge intryck av ett enfärgat djur med ljus bottenfärg och mörkare mellan- eller tippningsfärg.
 • Huvudet ska vara kraftigt färgat och färgen ska ljusna mot bakdelen där vita strån ska vara mixade med färgen.
 • Ögon och öron ska följa den helt färgade varianten. Ögonen ska ha en rubinaktig glans.
 • Skall tillhöra standardfärg oberoende av grundfärg. Teckningen är det viktigaste.

Teckningen finns endast hos creme-baserade färger, såsom:

 • Creme, svartögd/rödögd (ee/eepp)
 • Sobel (eeUu/UU)
 • Mink (eeppUu/UU)
 • Koppar (eebbppUu/UU)
 • ”Blå” (eebbdgdgppUu/UU)
 • Silversobel (eeSgsgUu/SgSg/UU)
 • Silver koppar (eebbppSgsgUu/SgSg/UU)
 • Silver ”blå” (eebbdgdgppSgsgUu/SgSg/UU)
Sköldpadd (Toto)
 • Pälsens färg skall bestå av jämnt fördelade stora fläckar i gult och någon övrig färg (dock ej vitt). Fläckarna skall vara klart avgränsade från varandra och jämnstora.
 • De gula fläckarna skall vara mörkt gula, men en något ljusare nyans än hos den helt färgade gula varianten.
 • Tippning önskvärt, men inte nödvändigt.
 • Den gula färgen skall gå ända ner till rötterna och underfärgen skall vara ljust gulvit.
 • Magen skall också vara fläckig.
 • Bröstbandet skall, om sådant finns, också vara tvåfärgat, men är inte nödvändigt.
 • Skall tillhöra standardfärg oberoende av grundfärg. Teckningen är det viktigaste
Sköldpadd och vit (TotoBaba/BaBa eller TotoDsds)
 • Pälsens färg skall bestå av jämnt fördelade stora fläckar i gult, vitt och någon övrig färg. Fläckarna skall vara klart avgränsade från varandra och jämnstora.
 • De gula och färgade fläckarna skall vara så tydliga som möjligt.
 • Den gula färgen skall vara mörkt gul, men en något ljusare nyans än hos den helt färgade gula varianten.
 • Den gula färgen skall gå ända ner till rötterna och underfärgen skall vara ljust gulvit.
 • Tippning önskvärt, men inte nödvändigt.
 • Magen skall också vara fläckig.
 • Det vita inslaget är antingen i form av ett band (företrädelsevis brutet) eller dominant spot fläckar. Varje fläck skall uppta 1/3 av hamstern.
 • Bröstbandet skall, om sådant finns, också vara tvåfärgat, men är inte nödvändigt.
 • Skall tillhöra standardfärg oberoende av grundfärg. Teckningen är det viktigaste.
Umborous (Uu/UU)
 • Grundfärgen bestämmer om hamstern ska placeras i Standard-, eller OST-klass.
 • Umborous kan kombineras med alla färger, utom vitt eller svart där anlaget inte kommer till uttryck.
 • På tippade djur orsakas en förmörkning av hela djuret, tydligast på de ljusare kroppsdelarna som blir brungrå till svartgrå.
 • Hos cremefärgade ger en kombination med umborous en dramatisk förändring.
Mosaik ()

Grundfärgen ska följa sin givna standard. En eller flera fläckar skall förekomma. Grundfärgen får inte vara normalfärgad utan skall vara av mutationsfärg. Fläckarna får inte vara vita eller gula utan skall vara vara av en mörkare eller normalfärgad karaktär, dvs att cellerna där pälsen växer har muterat tillbaka till naturlig färg, oftast normalfägad.

 Text & bild: Svenska Hamsterföreningen
Visa att du gillar oss

Om

Kolla in detta också :)

Hornhinneskada på hamster

Hornhinneskada på hamster Hej! Jag har en relativt ung hamster som fått en hornhinneskada på …

Lämna ett svar

Hoppa till verktygsfältet