Senaste nyheter
Hem / Hundsporter / Lydnad

Lydnad

Lydnad är en gren inom hundsporten där man bedömer hundens prestation i flera moment. Under tävling består momenten av platsliggning, inkallning, fritt följ och läggande under gång. Lydnad delas in i fyra klasser. För att tävla i klass 1 ska hunden vara 10 månader. Alla raser och blandraser får tävla. Alla börjar tävla i klass ett, när man uppnått tillräckligt med poäng flyttas hunden upp i klass 2. På lydnadsprov kan man tävla i klass I, II, III och elitklass.

I lydnad kan man vinna 1:a, 2:a eller 3:e pris, detta grundar sig på hur många poäng man lyckats få. Vinner man första pris kan får man flyttas upp till nästa klass. Vill man kan man fortsätta tävla i samma klass och efter tre förstapriser i samma klass tar man priset LP.

De fyra momenten i Lydnadsklass 1:

1 . PLATSLIGGNING

 

Hunden ska ligga på en linje tillsammans med minst tre andra hundar, med fem meter emellan hundarna. Efter att förarna gett kommandot plats till respektive hund går de 20 meter framåt och stannar. Hundarna ska kunna se sina förare och förarna ska vara vända mot sina hundar. Efter två minuter ska förarna återvända till hundarna och be hundarna sätta sig upp.

2. TANDVISNING

Domaren måste utan problem kunna kontrollera hundens bett.

3. LINFÖRIGHET

Detta inleds med linförighet.  Här ska hunden visa sin följsamhet. Kopplet ska vara löst hängande och hunden ska kunna följa förarens olika riktningar och tempon.Fritt följ eller Linförighet är ett moment som ingår i alla lydnadsklasser.

4. LÄGGANDE UNDER GÅNG

Momentet börjar med fritt följ. Föraren ska få hunden att lägga sig under gång och ligga kvar medan föraren fortsätter. Efter tio meter och då tävlingsinstruktören säger till ska föraren vända tillbaka till hunden.

5. INKALLNING

Hunden får kommandot sitt av sin förare, som sedan går iväg ca 15 meter. När tävlingsledaren säger till får föraren kalla in hunden.

5. INKALLNING

Inleds med fritt följ. Hunden ska kunna stanna  och stå still på förarens kommando och föraren fortsätter. Efter tio meter ska föraren återvända till hunden när tävlingsledaren säger till.

7. APPORTERING

Momentet börjar med att hunden ska sitta vid sin förares sida. På Tävlingsledaren signal ska föraren ge hunden ett kommando att ta en apportbock som föraren håller framför hunden. Hunden ska sen hålla kvar apportbocken i fem sekunder Tävlingsledaren säger till när hunden kan släppa.

8. HOPP ÖVER HINDER

Lydnad

Hindren anpassas efter hundens mankhöjd. Hunden börjar vänd mot föraren. När tävlingsledaren fer sin signal ger föraren kommandot till  hunden att hoppa över hindret.

 

9. HELHETSINTRYCK

Här bedöms  arbetsglädje och arbetsvilja. Man bedömer helhetsintrycket på förare och hund och hur samarbetet fungerar.

Visa att du gillar oss

Lämna ett svar

Hoppa till verktygsfältet