Senaste nyheter
Hem / Kattsjukdomar / HCM – en hjärtsjukdom hos katter

HCM – en hjärtsjukdom hos katter

Hubert Nowakowski arbetar på Väsby Djursjukhus. Han är kardiolog och specialist inom bilddiagnostik. På Väsby gör man b.l.a HCM screening på katthjärtan.

Ett av det pålitligaste sätten att upptäcka HCM på. Då kontrolleras tjockleken och dimensionen på hjärtat, förhållande mellan aorta och förmaken. 

De vanligaste åkommorna hos katter förknippas med njurproblem. Det finns många sjukdomar som orsakar njursvikt med uremi som följd. T.e.x. Cystanjure, urinstop, urinstenar, FIP, FeLV, UVI, struma, mjälttumörrupturer, mm. Vissa går att åtgärda kirurgisk, eller medicinskt, men en del katter skulle behöva njurtransplation för att bota symptomem. Än så länge görs detta inte i Sverige. HCM är också en relativt vanlig åkomma, som förekommer hos katter. Kattens hjärta är ungefär lika stor som en köttbulle. Man har tagit fram vissa normer på storleken på  kammare och tjockleken på väggen både vid sammandragning och utdragning, berättar Hubert. Det är det man går efter när man kollar efter vid HCM – screening på hjärtat  med hjälp av screening, som är det effektivaste sättet att upptäcka avvikelser på hjärtat. Vid undersökningen  tittar man efter avvikelser i  tjockleken på hjärtmuskeln om förmaken är förstorad och på sammandragningen och flödet av hjärtat. Med hjälp av ultraljud kan man också upptäcka  andra hjärtsjukdomar hos katter. Det kan ibland vara svårt att se direkt om det är en följd av av andra sjukdomar eller om det är ett primärt hjärtproblem. HCM innebär en förtjockning i väggen och i vänsterkammaren. HCM

Det finns flera olika typer av HCM. Partiell  förtjockning av hela kammares vägg, överväxt utåt, eller inåt (excentrisk, eller koncentrisk). Det finns också blandningar som gör att hjärtat växer utåt och samtidigt stänger vänstra kammare. Hjärtats arbetsuppgift är att pumpa blodet, så att vi får syre och näring till alla vävnader. Hjärtat måste upprätthålla en viss nivå på flödet och inom en viss tid. Det kallas för minutflöde.Vid HCM sjunker flödet, trots att hjärtfrekvensen är väldigt snabb. På så sätt kan man redan när man lyssnar på kattens hjärta, misstänka att det kan vara något fel, säger Hubert. Den snabba hjärtfrekvensen akompanieras ofta av blåsljud. Det är första ledtråden, säger Hubert. Sövning kan göra att symptom på hjärtsvikt bryter ut om man inte upptäcker HCM innan katten sövs ner. Jag ställer mig positiv till medicinering i tidigt stadium, om katten är berättigad till det, säger Hubert. Flera faktorer som jag tar hänsyn till är åldern, förekomst av kammarextraslag, typ av HCM och kompensations mekanismer som är igång vid undersökningstillfället.

Det är viktigt att följa vissa regler när det gäller behandlingen av katten. Annars kan man göra mer skada än nytta. Katter är mera känsliga än hundar för biverkningar vid kombination av vissa preparat. Biverkningar av medicineringen kan vara kräkning och diarré hos katten.

Men oftast upptäcker vi sjukdomen av en slump, när vi gör en annan undersökning. När vi hör att något som inte låter som det ska, ordinerar vi ultraljud av hjärtat. Katter är ofta duktiga på att dölja sina problem, därför kommer djurägaren ofta  in med katten till veterinären i ett ganska sent skede. Sjukdomen har då fortskridit, så att den ligger på en farlig nivå – ibland livshotande. Hundar brukar hosta vid hjärtproblem – det gör inte katter . Om en katt hostar beror det ofta på problem med luftvägar,  t.e.x bronkit eller astma. Raskatter brukar diagnostiseras ganska tidigt, eftersom man vill ha ett avelsintyg. De större raskatterna t.e.x norsk skogkatt, maine coon och ragdoll är extra utsatta. Det sägs att det beror på generna. Just nu pågår mycket forskning inom kattvärlden på gener. Det  sägs att HCM är en ärftlig sjukdom hos raser som maine Coon och ragdoll. Det är väldigt komplex fråga. Ibland kan katten bara ha fel på en gen och utvecklar symtomen. Ibland ligger felet i flera gener och katten utvecklar aldrig symtomen. Både hon och hankatter kan utveckla symtom. Gerald Wess är världsledande kardiolog  som bl.a. ägnar sig åt en omfattande genforskning i Tyskland. Det finns även forskare i USA och Sverige. I dagens läge kan man som veterinär skicka blodprover till Tyskland och få svar om en katt har det genfel, som kan leda till HCM eller inte. Symtomen på HCM kan vara trötthet och problem med andningen. Katten har då samlat på sig vätska och fått s.k. Hydro/hylo-thorax. Vätskan samlas i lungsäcken, utanför lungorna mellan lungorna och bröstkorgsväggen. Det gör att katten kan inte få in luft i lungorna, den drunknar i sin egen vätska. Det  gör också att den sitter i ”Sfinx” ställningen och andas häftigt eller med öppen mun. Som en snabb, livsräddande åtgärd brukar man då dränera vätskan ur bröstkorgen för att rädda katten. Vid misstänkt medfödd HCM är det vanligt att katten utvecklar symtom mellan 1 -5 års ålder. Att en katt som får HCM över 10 års ålder beror ofta på andra geriatriska sjukdomar. En orsak till att vi upplever att raskatter drabbas hårdare än huskatter, kan vara att avelsmaterialet är begränsat. Det kan också bero på att djurägaren är mer benägen, att testa sin katt för avel och då upptäcks det tidigt. Men om vi tar dessa katter ur aveln och begränsar urvalet ännu mer – blir katterna friskare då? Det är en intressant fråga. Jag tror inte att blandraser är friskare i sig. Det är svårt att bedöma eftersom alla katter inte kommer till veterinären.

Visa att du gillar oss

Lämna ett svar

Hoppa till verktygsfältet