Senaste nyheter
Hem / Kattsjukdomar / Leukemivirus hos tamkatten – FeLV

Leukemivirus hos tamkatten – FeLV

Leukemivirus även så kallat FeLV är ett virus som drabbar immunförsvaret hos katten och leder till immunbristsjukdomar och tumörer.  FeLV är ett så kallat retrovirus och finns i flera former (A, B, C form). FeLV-A är den vanligaste varianten. Det är närbesläktat med viruset HIV som människan och primater kan drabbas av.

Smittväg
Viruset är inte särskilt vanligt men smittar direkt från katt till katt, vanligtvis via kroppsvätskor. Allra mest smittsamt är detta via saliven, därför är bett mellan katter den vanligaste smittvägen. Kattungar kan drabbas när de ligger i livmodern.  Katter kan inte föra över smittan till människor.

Symtomfria katter kan vara smittbärare eller bära latent på viruset i flera år. Ligger viruset latent smittar det inte, däremot kan vissa katter vara symtomfria smittbärare. Den latenta perioden avslutas antingen med att katten bekämpar viruset eller att viruset aktiveras och att katten blir kronisk smittbärare. Sjukdomen är anmälningspliktig.

Hur påverkas katten
Viruset förökar sig först i lymfknutorna som sedan kan påverka mjälte, tarm och benmärg hos katten. Följdsjukdomarna som katten kan drabbas av är tumörer som kan ses i hjärna, ögon och bröstkorg. Benmärgen utsöndrar infekterade vita blodkroppar som sedan påverkar kattens saliv. En del utvecklar en form  av viruset och blir kroniskt sjuka.

Det är de som har kronisk smitta som sedan kan få följdsjukdomar som tumörer eller utslaget immunförsvar. Dessa katter överlever sällan mer än 3-4 år efter smittotillfället.

Symtom
Första symtomen är något diffusa och kan sammankopplas med andra sjukdomar hos katten såsom feber, trötthet, nedsatt aptit och hastig avmagring. Andra symtom på FeLV är infektioner i ögonen, luftvägarna och tandköttet samt kroniska diarréer. Symptomen varierar beroende på i vilken fas katten befinner sig i och vilket organ som är drabbat.

Sjukdomens förlopp
Det kan ta flera månader innan katten antingen blir av med viruset eller insjuknar. Beroende på kattens immunförsvar första månaderna efter att den smittats, så kan den framgångsrikt bekämpa viruset och tillfriskna. Får viruset ordentligt fäste och förökar sig i benmärg och lymfvävnad så utsöndrar katten ständigt, virus i blod och saliv och blir då också ständig smittbärare. Dessa katter insjuknar vanligen inom tre till fyra år och dör i elakartade tumörer, immunförsvarsrelaterade sjukdomar eller andra blodsjukdomar.

En indikation för FeLV är att katten har ständigt återkommande sjukdomsperioder med försvagning av allmänstatusen. Mer om detta finns att läsa på SVA.

För att konstatera FeLV tas blodprov för odling. I regel tas två provtagningar med 12 veckors mellanrum. Odling av blodproven görs på labb.

Man kan behandla de följdsjukdomar som orsakas av FeLV, men få katter överlever 12 månader efter konstaterad diagnos. Infektioner kan behandlas med antibiotika. Katter med infektioner till följd av FeLV bör ha en lugn miljö och näringsriktig kost.

 

Behandling
Vaccin finns, men inte är 100 % effektivt och kattungar är mer sårbara. Innekatter som inte har kontakt med utekatter behöver inte vaccineras.

 *Artikeln är granskad av veterinär Raad Askar på Doctrivet smådjursklinik

 

Visa att du gillar oss

Lämna ett svar

Hoppa till verktygsfältet