Senaste nyheter
Hem / Hund / Kompishundar ger nytt liv åt barn med sociala funktionshinder

Kompishundar ger nytt liv åt barn med sociala funktionshinder

Lilla 3-åriga Göteborgstjejen Carin Sandenäs hade framtiden klar för sig: Hon skulle arbeta med hundar! 1997 började hon jobba med ledarhundar och fem år senare slogs portarna upp till hennes egen skola för ledar- och servicehundar – Assistanshundskolan. 2013 började hon förmedla kompishundar.

kompishund
Kompishund är ett relativt nytt begrepp i Sverige och kan förmedlas till barn och ungdomar med sociala funktionsnedsättningar. Tanken bakom är att barn med  speciella behov ska kunna ha en egen vän med fyra ben som hjälper dem i vardagen. Man ser den b.l.a arbeta inom förskola, skola och ungdomsvård. Kompishunden sitter med när barnen läser, skriver , eller räknar matematik. Hos de barn som har kompishund kan man se att koncentrationen ökar, de samspelar bättre och deras motivation ökar.

Idag finns fem personer som har kompishund i Sverige. Dessa hundar  ger dem ofta ett helt nytt socialt liv. Närvaron från hunden kan göra att barnet blir mindre stressad, lättare kan hantera förändringar, vågar mer eller pratar mer. De skänker en speciell trygghet.

-Jag hade fått förfrågningar från familjer som önskade en hund som kunde hjälpa deras barn med olika sociala svårigheter, exempelvis autism, berättar Carin Sandenäs.

Hur stora svårigheter krävs för att man ska berättigas till en kompishund?
Vi gör ingen behovsbedömning, utan de familjer som kontaktar oss vet vad deras barn behöver. Till skillnad från ledarhund är kompishund inget man får. Familjerna köper sin hund själva och utbildar den under handledning av oss, i deras egen miljö.

Har en kompishund samma rättigheter som en service- eller ledarhund?
– En kompishund är ingen tjänstehund på det sättet, utan ska vara ett stöd för  barnet i vardagen. De bär ett täcke som visar att det är en kompishund, men det är mer för att omgivningen ska veta det.

Linda Åkesson
linda@vimeddjur.se

Visa att du gillar oss

Om Maria

Kolla in detta också :)

Annons: Djurförsäkring – en tryggare framtid för dig och ditt djur

Annons Det finns många sätt du kan ta hand om och bevaka ditt husdjur på, …

Hoppa till verktygsfältet