Senaste nyheter
Hem / Hund / Elevhundar underlättar vid inlärning

Elevhundar underlättar vid inlärning

Elevhundar integreras mer och mer i vårt svenska samhälle. Att de sätter igång  oxytocin – vår egna lugn och ro substans hos oss människor blir alltmer känt, och det finns även idag forskning på området. Att använda sig utav hundar är numera även vanligt inom vården, t.e.x på äldreboenden och olika vårdhem. Det blir mer och mer populärt att också använda hundar i skolan på olika sätt (elevhundar). Detta kallas ”Hundassisterad pedagogik”, och det primära syftet är att på sikt höja elevernas måluppfyllelse genom att skapa lust och motivation för skolarbetet.

Elevhundar -en avstressande effekt

En hund som jobbar i skolan –  en elevhund  fyller många olika funktioner. De har en avstressande effekt och hunden dömer inte utan accepterar oss som den vi är. Hundar sprider glädje, lugn och harmoni omkring sig och det smittar av sig till barnen. Nya läroplanen Lgr 11 betonar tydligt att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Det är något som man tar på största allvar och tillämpar på  Björknäs skolan. Där pågår just nu ett projekt, där man tillämpar hundar som stöd i undervisningen. Tillsammans med sex barn och deras pedagoger arbetar sex elevhundar – den yngsta är labradoren på Saga på 14 veckor som går under utbildning till terapihund. Rektorns egen hund  – Berner sennen hunden Index är en av läshundarna.

Högläsning viktigt för språkutvecklingen

Högläsning är oerhört viktigt för barns språkutveckling och för att de ska öka sitt ordförråd. Att läsa högt inför klassen eller för en lärare kan ibland upplevas stressigt eller t.o.m obehagligt. En hund lyssnar bara, utan att kommentera eller avbryta, därför använder Björknässkolan också läshundar. Flera gånger i veckan läser eleverna högt för någon av hundarna. Eleverna upplever det mer avkopplande att läsa för en hund, än för en människa som kanske ”rättar” orden mitt i en mening. Att använda läshundar är ingen nyhet. Det praktiseras i b.l.a USA, där de används på t.e.x bibliotek.

elevhundarelevhundar

Hundarna används också inom matematikundervisningen och några hundar är specialiserade på att hämta bollar med olika matteuppgifter på, som eleverna sedan får lösa. Även i utomhuspedagogiken används hundarna på olika sätt, både i matte och NO undervisningen. Bara fantasin sätter gränser för hur man kan använda elevhundar i pedagogiken.

Hundar motiverar

Att sitta och räkna matte med en hund i famnen är kanske inte något vi ser på varje skola, men Åsa Sparr som arbetar som pedagog tillsammans med barnen och elevhundarna på Björknäs märker tydligt att det både motiverar eleverna och gör undervisningen roligare. Elever har olika förutsättningar för att klara av skolarbetet och undervisningen, men många tycker också att det kan vara svårt att delta på raster och i de olika fritidsaktiviteter som skolan erbjuder. Det är då elevhundar står för motivationen!

elevhundarelevhundar

På Björknässkolan jobbar man med pedagogiska hundpromenader ett par ggr i vecka. Det kan vara på en rast men även på lektionstid. Här får eleverna ansvara för en ”egen” hund under promenaden. Detta ger en känsla av att lyckas. Det stärker både självkänsla och självförtroende hos eleverna. Under promenaderna lär de sig grundläggande hundkunskap och tränar också in lite tricks med hundarna, ibland går vi hinderbanor i skogen och tränar samarbete, motorik och kordination m.m. Relationen elev-pedagog förstärks i samarbetet kring hundarna och det gynnar undervisning och inlärning positivt.

elevhund i skola

elevhund

Barn som lär sig att ta hand om djur utvecklar samhörighet, empati och ansvarskänsla. Risken för mobbing blir mindre och fokus läggs på något helt annat. De sex elever som går i klassen på Björknässkolan är eniga – skolarbetet är mycket roligare när hundarna är med. Det finns inga nackdelar. Innan projektet startades var skolan noga med att informera och samarbeta med både skolhälsovård, föräldrar och naturligtvis eleverna. Att delta är helt frivilligt och det är viktigt att förmedla hur man tänker kring säkerhet och allergi. På Björknässkolan har man hundarna i ett klassrum som ligger separat med egen ingång. Då man jobbar mycket utomhus med hundarna finns möjlighet även för allergiker att delta om man hanterar hygienen på ett bra sätt. Viktigt också att man arbetar med noga utvalda, lämpliga hundar som är utbildade och certifierade för att arbeta med människor, s.k. Terapihundar av olika slag

Det finns många genomförda undersökningar som tydligt visar på att vårt psykiska och fysiska välbefinnande ökar när vi umgås med djur. Barn växer med ansvar och utvecklar empati. Barnens föräldrar ser bara fördelar. Alla familjer har inte möjligheten att ha ett husdjur i hemmet och skolan ger dem möjlighet att istället få ha djur nära sig varje dag. – Min pappa är allergisk, så vi kan inte ha djur, säger en av pojkarna och kramar om en av hundarna.

Heidi Purmonen

Heidi@vimeddjur.se

Visa att du gillar oss

Om

Kolla in detta också :)

Djurförsäkring – en tryggare framtid för dig och ditt djur

Annons Det finns många sätt du kan ta hand om och bevaka ditt husdjur på, …

Lämna ett svar

Hoppa till verktygsfältet