Senaste nyheter
Hem / Hund / Ledarskap och zonförsvar – så missförstår vi hunden

Ledarskap och zonförsvar – så missförstår vi hunden

Kerstin Malm är Filosofie doktor i etologi, hundpsykolog samt författare. Hon är lika  intresserad av människans beteende och motiv, som av hundarnas beteende och skriver både böcker och artiklar. Denna artikel är skriven exklusivt för Vi med djur.

Att människor ska vara ledare och att hundar måste lyda och inte får morra mot människor är nästan heliga sanningar i hundvärlden. Men tänk om detta bygger på gamla felaktiga myter som istället förstör relationen mellan människan och hennes bästa vän?

Det finns flera skäl till att ledarskapstanken inte är aktuell i relationen mellan människan och hunden. Vi är olika arter och hunden uppfattar troligen inte oss som flockmedlemmar på samma sätt som vargar i en vargflock gör med varandra. Vargflocken är oftast en familj, där föräldraparet brukar leda flocken. Den betydelse som vi människor lägger i ledarskapet gentemot hunden har mycket liten eller ingen likhet med den roll som vargföräldrarna har mot sina ungar. När vi pratar om att vi ska vara ledare för våra hundar ger det lätt fel associationer om samvaron oss emellan. Ledarskap är inte användbart i vår relation, utan har istället utnyttjats på sätt som förstör tillit och samhörighet.

En annan missuppfattning är att all aggressivitet hos en hund är allvarligt och måste ”tas ur” hunden direkt så inte hunden börjar bestämma. Det tragiska är att just det synsättet och de metoder som ofta används orsakar många gånger fler problem än de löser. Mycket av den aggressivitet vi ser hos hundar handlar om något helt annat, nämligen äganderättszoner. Att förstå hur de fungerar och inse att vi behöver göra oss fria från det klassiska ”det är vi som bestämmer”-tänkandet, är det viktigaste vi hundägare kan göra.

En hund kan uppleva stor osäkerhet när vi närmar oss mat eller något annat som den har. Obehagskänslan kommer automatiskt, även för oss, i situationer när vi känner att det ”som är vårt” hotas. Beroende på hur vi bemöter hunden kommer den snabbt att lära sig hur den ska reagera. Det är lätt att skapa en ond cirkel av bristande tillit och upptrappning om vi börjar bestraffa hundens försvar. Vi måste komma ihåg att det inte handlar om att hunden ”sätter sig upp emot oss”, utan ett medfött beteende att försvara det som upplevs som ”mitt”.

Kunskap om zonerna förklarar mycket av hundars försvarsbeteende. Vi människor tänker att saker är våra även om vi inte håller i dem eller använder dem för stunden. Men så tänker inte en hund – när den tagit en sko, börjat äta i sin matskål eller lagt sig i sängen, då är det hundens rätt att behålla det den har. En soffa som vi ofta använder kan bli extra attraktiv när vi inte är där. Samma sak gäller mat som står framme när vi inte är i närheten. Vad vi däremot vänligt och tålmodigt kan lära en hund är de vanor vi vill att den ska ha, t ex att inte ta mat som står på ett bord. Hunden kan ha egna leksaker och ben, som vi byter med när den tar våra saker och om tilliten finns kan vi oftast dela soffor och sängar.

Zonförsvar och aggressivitet kan öka av många anledningar, t ex smärta, rädsla, hormoner, hunger och trötthet. Morrandet handlar om hundens känslor och berättar mycket för oss om vi lyssnar. Genom förståelse och prestigelöshet kan vi öka en hunds tillit till oss och ofta till människor överhuvudtaget. Att behandla hundar med vänlighet och respekt är det viktigaste för att få mindre aggressiva hundar och starkare samhörighet.

Text skriven av: Kerstin Malm, hemsida http://kmalm.se/

Foto: Pixabay

 

Visa att du gillar oss

Om Maria

Kolla in detta också :)

Annons: Djurförsäkring – en tryggare framtid för dig och ditt djur

Annons Det finns många sätt du kan ta hand om och bevaka ditt husdjur på, …

Hoppa till verktygsfältet