Senaste nyheter
Hem / Gnagare / Marsvin / Marsvinets sjukdomar

Marsvinets sjukdomar

Marsvin döljer att de är sjuka för att kunna skydda sig i naturen. Detta  beteende är nedärvt till våra tama marsvin, vilket kan leda till att när man upptäcker sjukdomen sent. Ett tecken på att ett marsvin är sjukt är att det slutar att äta och inte bajsar.

marsvin

Marsvin har en djupt rotad instinkt att dölja tecken på svaghet eller sjukdom, eftersom de då blir ett lätt byte i naturen. Även ett tamt marsvin gömmer sig och kryper undan för att dölja symtomen. Det kan vara bra att väga marsvinet när man vet att det är friskt. då kan man väga det vid misstanke om sjukdom. Nedan följer några av de vanligare sjukdomarna ett marsvin kan drabbas av.

 

Förvuxna tänder

Ett marsvin som får för lite hö, sliter inte ner sina tänder normalt och kan då drabbas av förvuxna tänder.  Man känner ofta igen tandproblem hos marsvin genom att de är blöta under hakan och på halsen av sitt salivdroppande.  Framtänderna är snedslitna och marsvinet äter generellt sämre samt får svårt att äta hö och andra svårtuggade foder. Ibland blir följden lös avföring p.g.a. fiberbristen.  Detta ser man vanligen på äldre marsvin ( 2-3 år gamla)

Ett marsvin behöver ständigt ha tillgång till hö och kunna tugga hela tiden för att kunna hålla sina tänder i skick. Ett marsvin som inte får detta behov tillgodosett kan utveckla förvuxna tänder. Det förekommer även att marsvin föds med bettfel eller traumatiska/infektiösa skador där tänderna lossnar och hamnar på sned.

Förvuxna tänder behandlas hos veterinär. Diagnosen ställs genom att marsvinets mun inspekteras och vid behov röntgas. Tänderna slipas ner och det kräver oftast narkos för att utföras. Efter behandlingen behöver marsvinet ofta tvångsmatas tills det klarar av att äta på egen hand. Ett marsvin som har förvuxna tänder behöver ofta upprepade behandlingar för att hålla tänderna i normal storlek. Marsvin som föds med bettfel ska inte användas i avel då bettfel är en ärftlig åkomma.

 

Skörbjugg (C-vitaminbrist)

Marsvin kan inte tillverka C-vitamin själva, därför behöver de få det som tillskott i fodret.

Brist på tillräcklig mängd C-vitamin i fodret leder till skörbjugg. Symptomen på detta inkluderar dålig aptit, svullna smärtande leder och revben, ovilja röra sig, dålig utveckling av ben och tänder;,spontana blödningar, framför allt från tandkött men även in i leder och muskulatur. Om sjukdomen inte behandlas kan den vara dödlig, i huvudsak för snabbt växande ungar samt dräktiga honor. Subkliniska brister leder dessutom till ökad känslighet för andra sjukdomar.

Kommersiellt marsvinsfoder har tillskott av tillräcklig mängd C-vitamin. Man måste dock komma ihåg att felaktig lagring och hantering av denna pellets leder till att det  snabbt förlorar C-vitamin. Till och med vid riktig förvaring i en kall torr omgivning så

förlorar pellets halva C-vitaminmängden på ca 6 veckor! Det är alltså viktigt att man alltid ger tillskott av C-vitamin.

Kontakta din veterinär vid första tecknet på skörbjugg, för att ställa en tidig diagnos och sätta in behandling. För att kunna häva symptomen måste marsvinet behandlas tidigt med tillskottsvitamin som man för in i maten,

vattnet eller via injektion.

Värmeslag

Marsvin är mycket känsliga för värmeslag, framför allt de marsvin som är överviktiga eller kraftigt behårade. Miljötemperaturer över 30 grader, hög luftfuktighet (över 70%), otillräckligt med skugga och ventilering, trängsel, och andra yttre stressfaktorer bidrar till att utlösa värmeslag.
Tecken på värmeslag kan vara att marsvinet flämtar, dreglar, är svagt och ovilligt att röra sig, kramper, och i värsta fall dödsfall. Om symptomen känns igen i tidigt skede är det behandlingsbart. Marsvinet ska sprayas med kallt vatten, badas i kallt vatten, eller gnidas med alkohol på trampdynorna. Så snart första hjälpen har givits måste veterinär uppsökas.
Man kan förebygga värmeslag genom att tillförsäkra marsvinet tillräckligt med skugga och bra ventilering. Dessutom kan kallvatten sprayas mot buren och/eller en fläkt stå på över en isbehållare, och riktas mot buren.

Pneumoni (lunginflammation)

Lunginflammation är en av de vanligaste bakteriella sjukdomarna hos marsvin. Luftvägsinfektioner orsakas av ett flertal virus och bakterier. Många av dessa bakterier finns i luftvägarna hos kliniskt friska marsvin. Vid tillfällen med stress, dålig utfodring, och dålig skötsel, kan dock djuret bli känsligt för något av dessa sjukdomsämnen. Symptomen på lunginflammation omfattar svårighet att andas; flöde från näsa och ögon; slöhet; bristande aptit. I vissa fall ses plötsliga dödsfall utan några symptom. Kaniner kan naturligt ha en bakterie i sina luftvägar ( Bordetella bronchiseptica) som är sjukdomsframkallande på marsvin. Det är orsaken till att man bör vara försiktig med att ha kaniner och marsvin tillsammans. Infektionen kan sprida sig till mellan- eller innerörat. I dessa fall ses även symptom som vinglighet, vriden hals, cirkelgång åt ena hållet, eller att marsvinet rullar runt runt. Då ett marsvin uppvisar dessa symptom måste veterinär uppsökas. Aggressiv antibiotikabehandling tillsammans med allmänt understödjande behandling (tvångsmatning, vätska, vitaminer) kan krävas för att få sjukdomen under kontroll. Tyvärr är det, trots korrekt behandling, ofta svårt att bli av med den sjukdomsorsakande bakterien och risken för återfall är stor.

Trumsjuka

Om marsvinet utfodras med för lite fibrer och för mycket fett  ( för lite hö och för mycket gnagarblandning) kan detta leda till att mag-tarm motoriken avtar och kanske t.o.m. helt avstannar. Då blir mage och tarm snabbt gasfyllda, vilket leder till smärta för djuret och är livshotande om djuret ej snabbt kommer under veterinärvård.
Det första tecknet på begynnande trumsjuka är att marsvinet ej bajsar lika mycket eller inte alls samt att det inte äter lika bra alternativt inte alls. Marsvinet brukar också bli ovilligt att röra sig och lättirriterat. Vid dessa symptom bör veterinär alltid kontaktas omedelbart eftersom sjukdomsförloppet kan vara hastigt och leda till djurets död inom ett par timmar.

Trampdyneinfektion

Symptom  på trampdyna infektion kan vara svullna fötter, hälta och  ovilja att röra sig. Första åtgärden att vidta vid
detta problem äratt se över burens hygien, ändra burunderlag och se över om marsvinet lider av övervikt. Dessutom kan själva fötterna behöva behandlas av  veterinär. Lokal behandling med antibiotika och bandage behövs ofta. Ibland måste allmän antibiotika sättas in. Behandlingen kan behöva pågå lång tid för att få effekt. Tyvärr leder problemet många gånger till ledinfektioner.

Yttre parasiter

Löss och skabb tillhör marsvinets vanligaste parasiter. Löss är små, vinglösa, platta
insekter som lever i pälsen. Både vuxna löss och ägg hittas fästade vid hårskaften.
Skabb är mikroskopiska spindelliknande djur som invaderar de översta lagren i
huden. Marsvinets löss och skabbdjur angriper inte människa.

Skabbinfektion är vanligen allvarligare än löss. Marsvinets skabbdjur, Trixacarus cavie, orsakar allvarliga problem. Detta skabbdjur lever i hudens yttre lager och orsakar intensivt kliande och omfattande håravfall. Ibland kan de hittas utan klåda hos djuret, men i stället håravfall och krustor i huden. I andra fall är infektionen och irritationen så allvarlig att djuret orsakar sig själv allvarliga sår, och uppvisar ett vilt springande och cirklande beteende. Klådan kan t.o.m. bli så intensiv att marsvinet får
epilepsi-liknande anfall. Behandlingen utgörs sedan av 3-4 injektioner av ett speciellt antiparasitärt läkemedel (Ivomec) med ca 2 veckors intervall. Lusinfektioner pågår ofta utan synliga yttre symptom. Vid kraftig infektion ses dock intensivt kliande och en del håravfall. Krustor på och runt öronen ses ibland. Marsvin har två sorters bitande löss. Båda irriterar och skadar hudens yta, och livnär sig på kroppsvätskor som utsöndras via de ytliga hudsåren som lössen ger upphov till. Din veterinär kan bekräfta diagnosen genom att undersöka pälsen samt genom att i mikroskop studera hårstrån från Ditt marsvin. Behandlingen består vanligen i badning med ett antiparasitärt schampo eller injektioner med ett antiparasitärt preparat.

Ringorm

Ringorm orsakas av en svampsjukdom som även kan angripa människa. Unga marsvin är vanligen känsligare än vuxna. Ringorm hos marsvin yttrar sig oftast som fläckvis håravfall i ansikte, nos och på öron. Huden kan i dessa partier vara flagig.
Klåda kan förekomma men är relativt sällsynt. Både lokal och allmän behandling kan sättas in för att få bukt med sjukdomen.

Text lånad av Gunnel Anderson Djurkliniken Roslagstull
Visa att du gillar oss

Om

Kolla in detta också :)

Djurflocken

För att dela med sig av sitt stora djurintresse till andra, startade Mette bloggen Djurflocken. …

Lämna ett svar

Hoppa till verktygsfältet