Senaste nyheter
Hem / Gnagare / Kanin / Nytt virus har upptäckts hos kaniner i Sverige

Nytt virus har upptäckts hos kaniner i Sverige

En ny typ av virus har hittats hos våra kaniner i Sverige. Det liknar det klassiska gulsotsviruset som redan förekommer hos våra svenska kaniner. De båda virustyperna överförs vid direktkontakt mellan kaniner och orsakar samma sjukdom – gulsot.

Vimeddjur hörde talas om viruset och ringde upp Aleksija Neimane, som är veterinär vid SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) för att höra mer om viruset. Detta är en virussjukdom som orsakar allvarliga leverskador som leder till njursvikt hos kaninen. Inkubationstiden är kort, bara några få dagar. Smittan kan dröja sig kvar länge i djurstallar och kaninburar, därför bör man sanera ordentligt vid ett utbrott innan man tar in nya kaniner, berättar Aleksija Neimane.

Det nya viruset upptäcktes 2010 i Frankrike och har snabbt spridit sig till andra länder i Europa. I Sverige har man nu analyserat vävnadsprover mellan år 2012 och 2014, från både vilda kaniner och nu senast en tamkanin som dött av gulsot.

Hur ser smittan ut?
Viruset har hittats hos de vilda kaninerna i Stockholm, Skåne och på Gotland. Men viruset har också hittats i Göteborgstrakterna där en tamkanin blivit drabbad. Forskarna befarar att viruset spridit sig över stora delar av Sverige. Det smittar vid både indirekt och direktkontakt mellan kaniner. Indirekt kan det smitta genom t.ex. avföring, blod och urin. Men också mygg och knott kan överföra viruset. Det är främst vuxna kaniner som insjuknar. Yngre kaniner kan bära på smittan utan att insjukna.

Symtom
Kaniner som insjuknar får symtom som hög feber, nedsatt aptit, kramper och fallande kroppstemperatur även neurologiska symtom har setts innan kaninen avlider. Ett fåtal kaniner överlever sjukdomsutbrottet och utvecklar gulsot.

Hur skyddar man sin kanin?
Vi uppmanar kaninägare att vaccinera sina djur, eftersom vi ännu inte har kartlagt var det nya viruset finns. Det gamla viruset har påträffats i hela södra Sverige och vi befarar att även det nya viruset finns där. Samma vaccin som redan används mot den klassiska gulsoten hos kanin, kan användas även mot detta virus. Dock ger det inte samma goda resultat utan skyddar bara delvis. Det motståndskraftiga viruset kan bekämpas genom att isolera redan insjuknade djur, samt att sanera ordentligt efter ett utbrott. Man uppmanar också att djurägare skyddar sina tamkaniner mot vilda kaniner genom att t.ex. sätta upp dubbla nät. Myggnät runt kaninburen är också att rekommendera eftersom också myggor och knott överför smittan.
För att kartlägga smittan ber man nu allmänheten om hjälp. Den som påträffar en död kanin uppmanas att kontakta SVA så att de kan ta in kaninen och undersöka den.

Visa att du gillar oss

Om Maria

Kolla in detta också :)

Rapporterade biverkningar av djurläkemedel

Under 2014 fick läkemedelsverket in 486 rapporterade biverkningar av djurläkemedel. Ungefär hälften av rapporterna handlar …

Lämna ett svar

Hoppa till verktygsfältet