Senaste nyheter
Hem / Häst / Problembeteenden hos häst- här ger hästcoachen tips

Problembeteenden hos häst- här ger hästcoachen tips

Ganska ofta upplever hästägare, medryttare eller fodervärdar att de har någon form av problem med sin häst, att hästen har något beteende som inte är önskvärt. Det är ofta då hästcoachen Alexandra Strålenhielm blir kontaktad för att hjälpa till. I denna artikel beskriver hon kortfattat på ett bra sätt hur du kan tänka för att komma tillrätta med några vanliga problembeteenden.
tillhor-alexandra-stralenhielm-2

Varför visar hästen ett beteende?
Ett beteende är hos hästen, precis som hos oss människor; ett uttryck för en känsla som beror på ett tillgodosett eller icke tillgodosett behov.
Om jag korrigerar/bestraffar ett beteende så kanske hästen slutar med beteendet men det innebär inte att känslan den upplever försvinner. Troligtvis hittar hästen istället  ett annat sätt att uttrycka sin känsla på (ett nytt problem dyker upp) eller så kan hästen lära sig att det inte är okej att uttrycka sina känslor och stänger av istället.

Att en häst stänger av är negativt både för hästens välmående och för oss i hästens omgivning, då en avstängd häst kan vakna upp om något plötsligt händer och kan då skada sig själv och/eller andra. När hästen visar ett beteende vi inte vill att den ska ha så behöver vi hitta orsaken till beteendet och hjälpa hästen agera annorlunda.

Exempel på beteende
Hästen står i stallgången och börjar skrapa med ett framben. Vad är orsaken till detta beteende? Vi låtsas att det i detta fall är otålighet. Då skulle jag istället för att korrigera hästen kunna flytta hästens tyngdpunkt så att den står på benet den brukar skrapa med, ett naturligt tillfälle till träning (perfekt!), att i stället öva på att flytta tyngdpunkten en stund! Det jag gör då är att avleda hästen från sin tanke och samtidigt får den utlopp för sin otålighet, som kan bero på ett behov av att röra sin kropp.

För att vi ska kunna hjälpa hästen lära om ett inlärt beteende behöver vi veta hur hästen lär sig. Min uppfattning är att hästar lär sig när ett tryck, fysiskt eller psykiskt, släpper (tryck som släpper=eftergift).

Exempel på fysiskt tryck: Jag har min häst stående i spilta och vill komma in på den sidan där hästen står i vägen. Här har jag en tanke på vad jag vill att hästen ska göra och lägger till ett mjukt tryck, med en rytmisk rörelse, med mina fingrar på hästens sida. När hästen flyttar sig tar jag bort handen (trycket) med en gång och hästen får eftergiften.

Exempel på det psykiska trycket i samma situation som ovan: Här ställer jag mig bakom, fokuserar på ytan jag vill komma in på och har en tydlig tanke på vad jag vill att hästen ska göra. Om hästen är medveten, närvarande och positiv till att vilja utföra det jag önskar så flyttar den sig åt sidan, och då släpper jag min tanke, mitt fokus och hästen får eftergiften.

Tips: Ha med dig detta i tanken i allt du gör med hästen, vad är det jag vill att hästen gör och när behöver jag ta bort trycket för att hästen ska förstå att den gjort det jag ville?

Problemlösning på kundbesök
Hästen Ella hade fått ett sår på sitt ena framben och hennes matte behövde kunna spola rent såret med en vattenslang. Det var svårt för matte att göra detta då Ella så fort vattnet träffade benet flyttade sig iväg, stegrade sig eller försökte ta sig loss. Det jag läste av när jag såg situationen var att matte automatiskt tog bort vattenstrålen från Ellas ben så fort hon flyttade benet, så Ella lärde sig att vattnet (trycket) försvann (=eftergift) när hon flyttade undan benet. Här var det enkelt för mig att lära om beteendet då jag när Ella lyfte bort benet när vattnet träffade, istället lät vattenstrålen följa med benet och så fort hon ställde ner benet (det är ju det vi vill, eller hur?) så togjag bort vattenstrålen (=eftergift). Tog bara några minuter innan Ella stod helt still när såret spolades ur.

Exempel på problem och lösningar:
Typexempel: När jag ska leda ut min häst ur hagen försöker andra hästar att trycka sig ut – här behöver man träna de andra hästarna på att respektera utrymme. För att vi ska kunna vara säkra i hanteringen av hästar är det, enligt mig, nödvändigt att vi enkelt kan flytta hästarna ifrån oss. Det kan vara bra att börja träna detta med en häst åt gången förslagsvis i grimma och ledrep, för att sedan successiv öka svårighetsgraden och till slut även ha med flera hästar lösa i hagen. Se till att de andra hästarna står avslappnade (på ett lagom avstånd) och väntar eller att de fokuserar på något annat innan du öppnar grinden och tar ut din häst.
Typexempel: Hästen lyfter huvudet högt och vrider det från sida till sida när du ska tränsa den – Har du tränat på och lärt din häst att vara stilla med huvudet när du håller i den? Sänker hästen huvudet när du lägger ett lätt tryck bakom öronen på den? Bryt ner allt i små delar. Börja t ex med att bara flytta hästens huvud lite och när den är stilla när du håller i den, ge eftergift. Utöka sedan tiden.
Be hästen sänka huvudet genom att lägga ett lätt tryck bakom öronen och ge eftergiften så fort den sänker huvudet en aning. Sedan kan du samtidigt som du ber den sänka huvudet lyfta upp tränset mot huvudet. Lyfter hästen då upp huvudet så följer du bara med handen och tränset tills hästen tar ner huvudet igen, ge då eftergiften genom att ta bort tränset och handen. Om du har tajmat eftergiften bra så har du snart en häst som kommer och möter upp när tränset lyfts mot den. (i exemplet här har jag tagit för givet att orsaken till beteendet inte är obehag eller smärta)
Typexempel: Hästen stannar och vill inte fortsätta gå när du leder den – varje gång du tar i grimskaftet (tygeln, ledrepet osv) behöver du se till att det betyder någoting. Ofta ser jag att många drar i grimskaftet utan att ha en tanke med det. Hur ska hästen kunna göra skillnad på om ett tryck betyder något eller inte? Om du leder hästen och den plötsligt inte vill gå så blir ju det ett drag i grimskaftet duhåller i. Om du då släpper trycket/eftergift så lär du hästen att den gör rätt som stannar upp. Då kan du istället hålla kvar trycket och samtidigt ta ett steg åt sidan, det är i regel enklare att få en häst att flytta en fot åt sidan än att gå rakt fram.
Kom ihåg att ge eftergift! Det är viktigt att fundera på vad orsaken är till att hästen inte vill följa med. Ta eget ansvar i hanteringen av din häst, alla exempel ovan är just exempel på orsaker och lösningar till beteenden, man kan inte applicera lösningarna på alla liknande problem.
Lycka till med träningen och kom ihåg det viktigaste, enligt mig, HA ROLIGT tillsammans!

Artikeln är skriven av: Alexandra Strålenhielm Hästcoach

www.alexhastcoach.se

Visa att du gillar oss

Om Maria

Kolla in detta också :)

Ridning på ridskola är nu godkänd som friskvård

Lite dyrare sporter som t.ex golf  och ridning har tidigare inte varit något som godkänts …

Hoppa till verktygsfältet