Senaste nyheter
Hem / Häst / Rädsla för hästar och ridning

Rädsla för hästar och ridning

Rädsla är inte bara en negativ reaktion, utan en medfödd reaktion som är livsnödvändig för vår överlevnad. Både människor och hästar kan känna rädsla. Rädsla och ängslan kan vara medfödda egenskaper, som varierar mellan människor. Det kan också förknippas med tidigare upplevelser. De allra flesta som suttit upp på en häst, har någon gång förknippat rädsla och ridning med hästar. Hästar är stora, oförutsägbara och kan ibland bli farliga.

Rädsla för hästar och ridning
När ryttaren tappar kontrollen är det lätt att höja rösten. Människan vill kontrollera hästen och när hon känner att hon tappar kontrollen träder rädslan in. En häst kan smittas av människans rädsla och eftersom hästar är flyktdjur, försöker de i första hand fly då de blir rädda. Hittar de ingen flyktväg kan de hota eller angripa. I en del fall kan hästen ta kommandot över människan och blir då både hotfull och farlig.

En rädd häst kan snabbt bli en farlig häst, både för sig själv och för människan. Hästen visar att den är rädd genom sitt beteende. Den kan bocka, stegra sig, bitas, sparkas eller bryta sig loss och galoppera iväg. Även den mest vana ryttare kan bli rädd för sin egen häst.  Med sina 500 kilo, är det viktigt att hästen ser människan som ledaren och inte tvärtom.

När man är rädd tänker man inte logiskt. Att erkänna att man är rädd är första steget, när det gäller att ta tag i sin rädsla. Gå till botten med din rädsla genom att förebygga problemet. Är du t.ex. rädd för att hästen ska sparka dig när du kratsar hovarna? Miniminera risken genom att stå så nära som möjligt när du kratsar hoven, så att hästen inte får någon kraft i sin spark, om den skulle försöka. Bygg upp ett tydligt ledarskap. När du och hästen har utvecklat ett bra samspel på marken, kan du fortsätta övningarna i sadeln.  Ledarskapet byggs upp med hjälp av ledarskapsövningar, som går ut på att hästen ska backa bort från dig, eller att flytta hästens bakdel i sidled. Backa aldrig för en häst. Backar man har man sänkt sig i rang och hästen kan inte slappna av och tar över kontrollen.  Får man hästen att lita på sig, lägger den över ansvaret på dig och du blir den naturliga ledaren.

Dominans, respekt och förtroende ingår i bra ledarskap. Om hästen respekterar sin ledare känner den inte rädsla för den. Har du ett bra ledarskap gör hästen vad du ber den om och hästen utsätter dig inte för oväntade situationer. Var alltid lugn och uppmärksam, när du är i närheten av hästen.

Vet du hur din häst fungerar och beter sig och har vunnit hästens respekt, minskar risken för att råka ut för oväntade situationer. Med mycket träning kan du få hästen att klara av det som den tycker är obehagligt. Men det gäller att skapa ett ledarskap i alla situationer. I hästflocken har hästarna olika rangordning vid olika tillfällen. Den häst som har högst rang vid vattenhon behöver kanske inte ha högst rang vid höbalen.

Rädsla för hästar och ridning finns på alla nivåer.  Från nybörjarnivå till den mest hästvana. Psykologi och teori är en viktig del på ridskolan och olika ridskolor lägger ner olika mycket tid vid det. Egentligen borde det liknas vid ett körkort. Det skulle vara obligatoriskt med en utarbetad teori, som alla ridskoleelever fick genomgå. Eftersom en stor del av rädslan kommer ur okunskap, skulle en del av den kunna förebyggas. Genom att ridskoleeleverna känner sig trygga, hanterar de också hästarna säkrare, vilket minskar hästarnas rädsla och mindre olyckor sker.

 

Källa: Ridning och rädsla  av Sven Forsström – Inger Lantz

 

 

Visa att du gillar oss

Om elin

Kolla in detta också :)

Ridning på ridskola är nu godkänd som friskvård

Lite dyrare sporter som t.ex golf  och ridning har tidigare inte varit något som godkänts …

Lämna ett svar

Hoppa till verktygsfältet