Senaste nyheter
Hem / Ridgrenar / Handikappridning

Handikappridning

Handikappridning är kort och gott ridning för personer med funktionsnedsättning. Inom ridsporten finns en omfattande verksamhet där ca 4000 ryttare och kuskar med olika funktionsnedsättning deltar, både i fritidsridning, terapi och tävlingsverksamhet.

Handikappridning

Trots att handikappridning innefattar samma ridgrenar som den ”vanliga” ridningen (dressyr, hoppning etc) räknas den som en egen gren inom ridsporten.

Tillgänglig utbildning 

Utbildningar som är tillgängliga för alla olika funktionsnedsättningar erbjuds varje år, för att eleverna ska kunna delta efter sin egen förmåga men samtidigt fullt ut.

Tävling 

Det svenska tävlingssystemet består av två grenar som vardera är indelade i fyra funktionsgrader, där tävlingarna utformas efter de olika graderna. Man kan tävla både med egen häst och lånehäst.

Ridterapi

Trots att det finns 97 aktiva verksamheter inom ridterapi runtom i Sverige idag finns inte tillräcklig kunskap om terapiformen ännu, och flera landsting saknar verksamhet. Däremot erbjuder flera privata vårdföretag behandlingsformen. Ridterapi ges av sjukgymnaster, läkare, sjuksköterskor, behandlingsassistenter och terapeuter. Terapiformen används som behandling av funktionsnedsättningar som rörelsehinder och autism, rehabilitering av långtidssjukskrivna eller människor med missbruksproblem. Men den används också som personalvård, bland annat inom Region Skåne och Jämtlands läns landsting. Ridterapi finns i flera former:

Ridsjukgymnastik (hippoterapi)  
Denna form riktar sig till personer med rörelsenedsättningar, både medfödda och förvärvda. Den ökar patientens balans, kroppskontroll samt rörlighet i bål, bäcken och höfteroch koordination. Terapiformen ska bland annat också minska spasticiteten hos personer med celebral pares (CP-skada) eller annan neurologisk diagnos.

Läkepedagogisk och socialterapeutisk ridning 

Här är syftet att öka samvaron mellan hästen, patienten och terapeuten. Patienten får ökad självkänsla och ansvarskänsla genom att sköta en häst eller ökad förmåga till samspel, kommunikation och initiativförmåga. Målgruppen är personer med missbruksproblematik, sociala problem, neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, autism, DAMP), utvecklingsstörning och psykisk ohälsa (ångest, depression, utbrändhet mm). Terapin utformas efter individens behov.

Visa att du gillar oss

Lämna ett svar

Hoppa till verktygsfältet