Senaste nyheter
Hem / Häst / Stelkramp hos häst

Stelkramp hos häst

stelkramp hos häst

I hästens naturliga omgivning finns bakterier som kan orsaka stelkramp.  Stelkramp är en allvarlig och livshotande sjukdom. Om hästen skadar sig och får djupa sår, kan bakterien komma in. De flesta hästar i Sverige är vaccinerade mot stelkramp . Vaccinet ger i de flesta fall ett gott skydd.

Sjukdomens förlopp

Hästar är mycket känsliga för stelkramp och förloppet kan gå mycket snabbt. Symtomen yttrar sig i stela käkmuskler, stel och styltig gång, framfall av tredje ögonlocket. Hästen blir överkänslig för ljud, ljus och beröring. Svårigheter att tugga och svälja och till slut kan den få svårt att resa sig och förbli liggande på sidan med stela ben.

Stelkrampsvaccin

Grundvaccinet innefattar två sprutor, som ges med en månads mellanrum. Dräktiga ston vaccineras fyra veckor före beräknad förlösning för att ge fölet optimalt skydd. Fölet vaccineras första gången vid fyra månaders ålder, andra vaccinationen ges vid fem – sex månaders ålder. Vid ett års ålder ges den tredje vaccinationen. Skyddet fylls sedan på vart tredje år. Skulle den vaccinerade hästen få ett djupt sår eller en hovböld bör hästen få en extra vaccinering, om den inte nyligen är vaccinerad.

Behandla stelkramp

En ovaccinerad häst som får ett djupt sticksår och då löper risk för att få stelkramp, ger man stelkrampsserum med färdiga antikroppar som skyddar i 14 dagar. Man brukar också då vaccinera hästen. Har sjukdomen brutit ut bör veterinär snarast konsulteras. Prognosen för att behandla stelkramp är dålig, även om behandling sätts in i ett tidigt stadium.

Visa att du gillar oss

Om elin

Kolla in detta också :)

Bilsemester i Sverige - här kommer lite tips

Bilsemestra med hunden – här kommer lite tips

Först och främst kan det bli väldigt varmt i en bil och grundregeln är att aldrig lämna sin hund i bilen. Inte ens för att springa in i affären. I en bil som står stilla stiger värmen väldigt fort och alla är inte medvetna om hur fort det går, därför kan man inte påminna ofta nog om detta. Hundar svettas inte på samma sätt som vi människor.

Lämna ett svar

Hoppa till verktygsfältet