Senaste nyheter
Hem / Övrigt / Svenska Blå Stjärnan

Svenska Blå Stjärnan

Första världskriget härjade och Europa skakades av rapporterna från slagfälten. Vad som hände med arméhästarna gick nog spårlöst förbi de flesta människor. Men det fanns personer som upprördes av skildringarna från krigsskådeplatserna, där sårade hästar sprang omkring utan att någon ingrep, för att lindra deras plågor eller åtminstone hjälpa dem till en smärtfri död. På julaftonen 1914 bildades ett internationellt förbund av föreningar till bistånd åt djuren i krig, ”L´Etoile Rouge” (Röda Stjärnan). I Sverige togs tanken upp av de Svenska djurskyddsföreningarnas centralförbund och 1917 bildades Svenska Röda Stjärnan. Liksom den internationella föreningen, skulle Svenska Röda Stjärnan sträva efter att bli för djuren vad Röda Korset var för människor.

Svenska blå stjärnan

Föreningens syfte var att organisera sjukvårdsberedskap, för de djur som kunde komma att drabbas av skador under krig. Det gällde att utbilda och avtalsbinda personer med skyldighet att inställa sig till tjänstgöring vid krig eller i krigsfara. Eftersom männen redan var uppbundna i försvaret vände man sig till kvinnor. Man utbildade ”stjärnsystrar” till hästsjukvårdare för armén och kreatursvårdare som kunde avlösa ordinarie ladugårdspersonal vid t.ex. mobilisering.

Svenska blå stjärnan

 

 

Röda Stjärnan blir Blå Stjärnan

1940 sände Svenska Röda Stjärnan en hästambulans till Finland. I Finland var den röda stjärnan inte användbar som symbol för föreningen, eftersom den var känd som symbol för Sovjetiska armén. Man valde då att använda samma färg som arméns veterinärer på emblemet och vid Riksstämman 1941 beslöts att emblemets färg skulle vara blå och namnet ändrades till Svenska Blå Stjärnan. . Sedan 1989 är även män välkomna som medlemmar.

Djurkliniker

I Göteborg och Borås finns idag Blå Stjärnans djursjukhus som startades på 30- respektive 50-talen med hjälp av insamlade medel. Numera drivs sjukhusen som stiftelser där Svenska Blå Stjärnan (SBS) är representerade i styrelserna.

Drygt 7 000 medlemmar

Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att hjälpa till inom djurområdet vid en kris, till exempel vid djursmitta. Av organisationens drygt 7 000 medlemmar har 2 300 utbildats för att kunna rycka ut om smitta eller annan kris uppstår inom djurområdet.

Samhällets uppdrag att utbilda djurskötare

Svenska Blå Stjärnan får medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att utbilda djurskötare för krisberedskap. Oftast är det Jordbruksverket som kallar ut stjärnor, men det kan även vara Länsstyrelsen. Den inkallade personen blir anställd av Jordbruksverket eller Länsstyrelsen och får ersättning för arbetad tid.

Kristin Sundström och Eva Ladberg arbetar på Svenska Blå Stjärnans kansli.

–  Organisationen utbildar i en mängd olika områden. Utbildningarna är kostnadsfria och under tiden som utbildningen pågår, har man rätt till ersättning för förlorad inkomst, börjar Eva berätta. Eva är husdjursagronom och arbetar på Svenska Blå Stjärnan, på kontoret i Stockholm.

–  En arbetsgivare som har en medlem från Svenska Blå Stjärnan anställd, har möjligheten att skriva på ett särskilt papper, där arbetsgivaren intygar att han/hon är beredd att släppa iväg sin anställde i händelse av att det blir en kris och den anställde kallas in.

– De medlemmar som har gått grundutbildningen har rätt att gå vidare inom utbildningssystemet, berättar Eva vidare.

Föreningsaktiviteter ute i landet

– Förbunden och ungdomsavdelningarna sköter sin föreningsverksamhet själva. Då Svenska Blå Stjärnan inte har några egna djur får vi hyra in oss på t ex naturbruksgymnasium och 4H gårdar för våra föreningsaktiviteter. De medlemar i Svenska Blå Stjärnan med egna djur och gårdar och kan hjälpa till genom att ha verksamhet för våra medlemmar, berättar Kristin.

Svenska blå stjärnan

Samhällets uppdrag att ta hand om djur vid kris

– Vi är en organisation som har samhällets uppdrag att ta hand om djur vid en kris, säger Eva.

– Precis före jul var det ett oljeutsläpp i Söderhamn.  Då åkte en stjärna ut tillsammans med

Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt – en organisation vi samarbetar med, berättar Kristin.

– Katastrofhjälp Fåglar och Vilt har på ett år utbildat 200 stjärnor att tvätta oljeskadade fåglar. Fem medlemmar från Svenska Blå Stjärnan var utsända till västkusten i höstas, för att tvätta fåglar. Oljan som då kom från Danmark, var tyvärr så giftig att det var svårt att rädda fåglarna, fortsätter Eva.

– Vi har ett register för att se våra stjärnors kompetens. En gång vill vi ha någon som kan vaccinera, en annan gång vill vi ha någon som kan ta blodprov. Vi behöver medlemmar med olika kompetens, säger Eva.

-Våra stjärnor är väldigt självständiga och terränggående –  de kavlar upp armarna och börjar jobba, inflikar Kristin. När blåtunga härjade för några år sen, – en sjukdom som drabbade idisslare, gjorde vi en stor insats. Vi var mellan 20 -60 stycken per dag, som vaccinerade och journalförde i två och ett halvt år. Jordbruksverket hade inte klarat sig utan oss, säger Kristin.

Svenska blå stjärnan - Blåtunga

 

 

 

 

 

 

Oftast är Jordbruksverket uppdragsgivare

– När vi blir kallade på uppdrag blir oftast Jordbruksverket vår uppdragsgivare. Våra stjärnor kan göra sina repetitionsdagar på en lantgård. Vid ett tillfälle var en bonde tvungen att vaka över sina kor, då han hade fått korna skurna av någon gärningsman. Han vakade varje natt och arbetade varje dag, tills han höll på att gå under. Då ryckte Svenska Blå Stjärnan in och gjorde sina repetitionsdagar på gården. De tog hand om korna och mjölkningen, så att bonden kunde vila ut, säger Kristin.

Svenska blå stjärnan

 

 

 

 

 

 

 

 

– I somras var det ett utbrott av salmonella på ett bete. Det var en å där 350 kor gick och betade som var smittkälla, fortsätter Kristin. Vårt uppdrag då, var att flytta korna till ett smittfritt bete. Uppdraget tog över 200 timmar och flera stjärnor var utkallade, berättar Kristin vidare.

Utbildning

– För att utbilda sig till en stjärna, börjar man med att gå en kurs – risk och säkerhet –  i två dagar. Där lär man sig vad man gör om man kommer först till en olycka – hjärtlungräddning, brandkunskap och allmän kriskunskap. Efter det går stjärnan en nio dagars kurs, där man lär sig mjölka och sköta en mjölkbesättning, både praktiskt och teoretiskt, berättar Eva. Under kursen lär man sig om lantbrukens vanligaste djur.

– Efter avslutad grundkurs skriver man på en överenskommelse, att man förpliktigar sig att vara medlem och man är villig att ställa upp vid kris och att man håller sina kunskaper uppdaterade, genom att gå fler kurser eller vara ute på repetitionsdagar. Efter grundkursen kan man fördjupa sig i de olika djurslagen – nöt, gris, fjäderfä eller får.

– Vi behöver personer som är vana att hantera och sköta djur, därför är naturbruksgymnasiet en passande bakgrund, om man vill arbeta åt oss. Vi ingår i samma grupp av frivilliga försvarsorganisationer, som till exempel Sveriges Lottakår och Röda Korset. Svenska Blå Stjärnan har uppdrag endast på den civila sidan.  När hemvärnet var mycket större och bönderna var ute på repmånad, fick vi rycka ut och mjölka korna. Vi hade då en starkare koppling till Försvarsmakten, berättar Eva vidare.

Uppdrag för Strålsäkerhetsmyndigheten

– Våra stjärnor utför också regelbundna mätningar av radioaktiva ämnen, för Strålsäkerhetsmyndigheten,  genom att provta gräs på förutbestämda platser i Sverige. Det har vi gjort sedan Tjernobyl (1986), avslutar Eva.

 

Maria Fabach

info@vimeddjur.se

 

Visa att du gillar oss

Om

Kolla in detta också :)

Kursserie om marsvin

Mia Winge – grundare av Marsvinshjälpen bjuder här på första avsnittet i hennes nätbaserade kursserie. …

Lämna ett svar

Hoppa till verktygsfältet