Senaste nyheter
Hem / Hund / Tullverkets narkotikasökhund!

Tullverkets narkotikasökhund!

Frida är tulltjänsteman och arbetar på Tullverket med sin narkotikahund Toby. Toby är åtta år och av rasen springer spaniel. Tullverket äger hunden och Frida står som fodervärd. Tullverket betalar en summa pengar varje månad, som skall täcka omkostnaderna för Toby. När hunden går i pension tillfaller äganderätten hundföraren genom ett s.k. gåvobrev.

Tullverket

Tullverket bildades 1636 och är en av Sveriges äldsta myndigheter. Verket kom till i och med Axel Oxenstiernas reformer. För att ge staten nya inkomster infördes finanstullar. Därefter tillkom skyddstullar till skydd för Sveriges näringsliv. Varor som fördes in från landsbygden till städerna, beskattades av en inrikes tull – Lilla tullen. Utrikeskommande fartyg måste passera och beskattas i Stora sjötullen.

Den mest kände tullaren är Carl Michael Bellman, anställd hos Generaltullstyrelsen 1767-1772 som skrivare. Hans arbetsuppgifter var att föra register och protokoll. I modern tid från 1920-talet till slutet av 30-talet var spritsmugglingen dominerande. Narkotikasmugglingen har sen 1960-talet varit ett allvarligt problem.

Frida arbetade med logistik åt ett cateringföretag på Arlanda. Förutsättningarna ändrades för hennes företag som flyttade. Frida trivdes med pulsen på Arlanda och såg sig om efter ett nytt jobb på flygplatsen. Tullverket sökte personal till gränsskyddet på Arlanda och Frida bestämde sig för att söka. Hon blev antagen till tullskolan och efter avslutad utbildning blev Frida tullinspektör på en av gränsskyddsgrupperna på Arlanda.

Idag är Frida hundförare och nybliven hundinstruktör. För att bli hundförare bör man ha minst två år i tjänst. Rekryteringen av passande hundar är inte lätt. Av 100 slumpmässigt utvalda hundar så blir ca: 2 % godkända i ett lämplighetstest. Hundarna kan inte vara för stora eller för små. Vi använder oss bland annat av raserna golden retriever, springer spaniel, schäfer, labrador och vorsteh. Det är hunden som individ mer än rasen som är intressant.

Lämplighetstestet består av ett flertal deltester. Hundarna måste vara miljöstarka. Klara av svåra och oväntade  situationer  t.ex. kunna gå på hala och vingliga underlag, arbeta i mörker, skrammel och buller. Konfrontation med utklädda människor som på ett skrämmande sätt nalkas hunden. Man tittar på kriterier som jaktlust, kamplust och uthållighet. Hundarna blir efter godkänt prov utplacerade hos en hundförare eller hundinstruktör innan utbildning påbörjas – för att man skall lära känna varandra och se om man passar ihop. Därefter börjar en ca: 6 månaders utbildning för hund och förare.

Utbildningen omfattar vanlig dressyr, miljöträning, inlärning och sökträning av narkotika. För att säkerställa att hundarna fungerar enligt Tullverkets krav så genomgår ekipaget en så kallad prövningsordning som avslutar utbildningstiden. Därefter ska samtliga hund och hundförare årligen genomgå ett så kallat tjänstbarhetprov. Syftet är att säkerställa att ekipaget fungerar i verksamheten.

Tullverket

Arbetet som hundinstruktör innebär bl.a. att besöka de olika distrikten för att observera hur hund och hundförare fungerar – ge råd och tips. Då för jag en dressyrjournal som stöd för minnet, till nästa gång vi ses, säger Frida

Om jag sätter på mig uniformen vill Toby springa direkt till bilen och förstår att det skall bli en ny arbetsdag. När vi passerar Norrtull, brukar han sätta sig upp och gny lite tyst, för då vet han att vi snart är framme, berättar Frida. Jag rastar honom och sen börjar arbetsdagen kl 8, med en genomgång och briefing av kollegerna. Toby finns då placerad i en hundgård bredvid garaget. Tullens bilar är utrustade med blinkande blåljus, då det ibland krävs s.k. minutoperativa utryckningar. Vi har ett mycket rörligt arbete berättar Frida. Vi alternerar bl.a. mellan Frihamnen, Kapellskär, Nynäshamn och Skavsta. Som hundföre arbetar jag i en grupp på 6 till 8 personer. Vi har en god sammanhållning och jag trivs verkligen, intygar Frida.

Vi har flera anställda som kan tala sitt eget hemspråk, vilket kan vara värdefullt i jobbet. Att vara hundförare är ett tufft jobb – bortsett från säkerhetsriskerna – har vi regelbundet långa och krävande pass. Ibland börjar vi kl.8.00 och slutar 22.30. Ja, då är Toby och jag rejält trötta när vi kommer hem. En stor del av fritiden ägnar jag åt att träna med hunden berättar Frida.

I sökträningen belönas Toby med en kong – en slags gummipropp med snöre som Frida kastar. I bakfickan har hon en bit brandslang, som Toby älskar att bita i. Bara i lydnadsträningen, då uppgiften gäller att göra rätt eller fel, kan han bli belönad med godis. I sökträningen kan det ju annars gå fel, om hunden börjar markera på mat. I ett skarpt läge sker ingen annan belöning än med tilltal. Efter att ha gjort ett fynd, markerar hunden antingen aktivt med att krafsa och riva. Eller passivt med att sitta stilla eller stå stilla och fokusera mot fyndet. Alla fynd registreras och bokförs. Det nu uppbringade tillslaget, som kunde ha orsakat amhället skada, räknas ut med hjälp av en schablon. Faktorer som t.ex försäljning, kriminalitet, sjukvård visar ett resultat. Resultatet visas i siffror och kallas samhällsnytta.

Narkotikasökhund i postens terminal

Toby trivs inte när att matte har semester och är hemma och renoverar huset. Han får då inte den uppmärksamhet och stimulans som han är van vid. Jag brukar då tänka på att jag är lyckligt lottad som får leva med Toby och ha honom som arbetskamrat, konstaterar Frida.

Visa att du gillar oss

Om

Kolla in detta också :)

Bilsemester i Sverige - här kommer lite tips

Bilsemestra med hunden – här kommer lite tips

Först och främst kan det bli väldigt varmt i en bil och grundregeln är att aldrig lämna sin hund i bilen. Inte ens för att springa in i affären. I en bil som står stilla stiger värmen väldigt fort och alla är inte medvetna om hur fort det går, därför kan man inte påminna ofta nog om detta. Hundar svettas inte på samma sätt som vi människor.

Lämna ett svar

Hoppa till verktygsfältet