Senaste nyheter
Hem / Hund / Vårdhund på recept- en positiv sak i vården eller en vårdfluga?

Vårdhund på recept- en positiv sak i vården eller en vårdfluga?

På flera olika orter i landet har man provat att anställa vårdhundar eller terapihundar inom t.ex. inom åldringsvården och habiliteringen.

Vårdhundar är ett arbetsredskap för personalen, för att t.ex. medverka för aktivitet hos de boende inom demensvården, men det finns även vårdhundar inom barnhabiliteringen eller rehabiliteringen för dem med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Vårdhunden uppfyller också en social funktion i den verksamhet där den arbetar.

I Uppsala gjordes en studie på 30 stycken boende där man mätte den fysiska aktiviteten. Läkemedels användningen och välmående mättes enligt självskattningsskalor och delvis genom observationer av dem som vårdade de boende. En kontrollgrupp utan tillgång av vårdhundar fanns också med i studien. I den gruppen där vårdhund fanns med i det dagliga livet hos de boende, användes mindre värktabletter och oros dämpande läkemedel. Det finns också liknade studier från boenden i Stockholms området.

Vårdhundsskolan är en viktig del av denna sällsynt viktiga utbildning

Ingeborg Höök är initiativtagaren till Svenska vårdhundskolan i Brösarp i Skåne. Där utbildas ett tiotal ekipage åt gången med förare och hund  tillsammans. Intag sker på hösten och pågår på distans mestadels av tiden. Några perioder måste dock ekipagen befinna sig på skolan och blir inkvarterade där i en filial. Utbildningen tar ett år på deltid. Vid väl utförd utbildning får ekipaget ett utbildningsbevis.

Utbildningen sker alltså hela tiden mellan förare, hund -de ska utbildas till ett team.

Ingeborg Höök är utbildad sjuksköterska och ansvarig för utbildningen. Hon menar att de vanligaste verksamheterna där vårdhundar förekommer i behandlingen är inom: demensvården, habiliteringen vid hjärnskador eller barnhabiliteringen för dem med svår autism. Utbildningen finns endast i Skåne.

vårdhundar

Vårdhund på recept

En vårdhund framkallar lugn, harmoni och lycka. De ökar motivationen och ger de boende anledning till att utföra vissa saker, t.e.x gå en promenad. Den hjälper helt enkelt patienterna att utvecklas och se framåt och får dem att känna sig behövda.

En läkare kan skriva ut en remiss på vårdhund till en patient. Det kan hjälpa vid t.e.x depressioner, förlorad livsglädje eller för att patienten ska röra sig mer. Många äldre kan relatera till djur och har fina minnen. Kanske har de haft egna djur eller under livets gång kommit kontakt med djur som påverkat dem positivt. Att väcka upp dessa minnen skapar ofta en positivitet som blir genomgående för den personen.

Ansöka om vårdhund

Chefer för enheter som vill ansöka om vårdhund kan kontakta Socialstyrelsen för vägledning kring regelverk, men skall också förhålla sig till lagstiftning från Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Jordbruksverkets riktlinjer, Statens veterinärmedicinska anstalts riktlinjer m.m.

Dessutom kontaktas Vårdhundskolan via kommunen eller landstingets. En vårdhund kostar ca 39 000 kronor att utbilda. Vårdhundar köps även in till privata vårdbolag då hund krävs som en del av behandlingen. Ca 60 hundar antas varje år till utbildningen, men bara hälften utexamineras och får sitt utbildningsbevis.

Den som vill utbilda sin hund måste ansöka och komma på prövoperiod, där personalen går igenom hundens mentalitet och ser om hunden fungerar i olika givna situationer och utmaningar som kan bli på institution.

Enligt Ingeborg Höök så är det inte en specifik ras som man tänker på i första hand när man väljer vårdhund utan man fokuserar på mentaliteten. Vinthundar och terrierhundar är inte att rekommendera på grund av att deras mentalitet som självständigt tänkande hundar (att de vill arbeta utan att främmande människor försöker styra dem) retrievrar och pudlar brukar vara idealiska som vårdhundar.

vårdhundar

Ingeborg Höök märkte behovet av stimulans inom vården i sitt arbete. Hon hade en blandras som hon hade med sig när hon jobbade och märkte hur patienterna påverkades positivt av hennes hund –  en Labradoodle (labrador och pudel) . Hon ville ge flera chansen att påverka vården till det positiva och startade därför ingång vårdhundskolan 2006.

Ingeborg Höök rekommenderar sin bok hund på recept för vidare läsning.

Se en film om vårdhundar i Örnsköldsvik

Elin Eurén

elin@vimeddjur.se

 

Visa att du gillar oss

Om Maria

Kolla in detta också :)

Annons: Djurförsäkring – en tryggare framtid för dig och ditt djur

Annons Det finns många sätt du kan ta hand om och bevaka ditt husdjur på, …

Lämna ett svar

Hoppa till verktygsfältet